שופטת נועה גרוסמן מרעילה בפיה כשופטת מוקד נגד בעלי דין על לא כלום

נועה גרוסמן - השחרת בעלי דין כשופטת מוקד
נובמבר 2005 – בית משפט השלום תל אביב – החלטה בתיק א 53185/03 – מדובר בהחלטת השופטת חנה ינון לבקשת פסילתה. חנה ינון ציטטה בהחלטתה את שופטת המוקד נועה גרוסמן בהליך קדם המשפט.
גרוסמן הלינה כי מציפים אותה בבקשות: (סעיף 12): 
בישיבות קדמי משפט נאמר כבר, בין השאר, ע"י כבוד שופטת המוקד נועה גרוסמן כי טרם החל הבירור בתיק – נערמו בו בקשות לרוב שהציפו התיק לפני קיום ישיבת קדם משפט ולו אחת:
"עדיין לא נשמעה ישיבת קדם משפט ראשונה בתיק זה, והצדדים מציפים אותי בבקשות מקדמיות רבות ושונות.

   התובע הגיש תצהיר עדות ראשית ביום 17.3.04.

   התובע ציית בכך להחלטה המובנית מיום 5.1.04, תוך שהוא אינו ממתין לגילוי מסמכים ולמתן תשובות לשאלונים.

   הנתבעים מצידם, בחרו להמתין להשלמת ההליכים המקדמיים, קודם שיגישו את תצהיריהם.

   עתה עותר התובע לחייב את הנתבעים להגיש את תצהיריהם גם כן ללא השלמת ההליכים המקדמיים, כדי למנוע את אפלייתו לרעה.

 על כך באה תגובה ועליה תגובה לתגובה, וגם בקשה דחופה להארכת מועד להגשת תצהירי עדות ראשית ודחיית מועד דיון ועוד היד נטויה.

 אחרי הכל, נותרו מעט עצים ביערות הגשם.

 ומדוע לא לפנות אל בית המשפט עוד ועוד בבקשות שונות?

 שערי בית המשפט פתוחים לרווחה לכל משלם אגרה.

 ברם, דומני, כי יש לנהוג גם חברות כבוד והגיון בין הצדדים".
 מדובר בהליך שיפוטי שכל בקשה יש הגיון מאחוריה, בנוסף נועה גרוסמן מונה כ- 1,2 בקשות לפיכך לא ברור על מה מלינה נועה גרוסמן כי "נערמו בו בקשות לרוב שהציפו התיק לפני קיום ישיבת קדם" ומדוע להשחיר את פני בעלי הדין על לא כלום בעוד היא שופטת מוקד בהליך. נועה גרוסמן מוסיפה מטפאורות הזויות חסרות משמעות כגון: "אחרי הכל, נותרו מעט עצים ביערות הגשם… שערי בית המשפט פתוחים לרווחה לכל משלם אגרה".
וכמו שנאמר "הפוסל במומו פוסל" נועה גרוסמן מעירה כי  " יש לנהוג גם חברות כבוד והגיון בין הצדדים" בעוד היא זאת שנוהגת בזלזול בבעלי הדין שמשחירה פניהם טרם החל המשפט.

שופטת חנה ינון – בקשת פסילה בגין גיבוש עמדה ברורה וחד משמעית בקדם משפט באשר לתוצאה הראויה בתיק

יולי 2000 – בית משפט עליון ע"א 4520/00 – ערעור על בקשת פסילה לשופטת חנה ינון.

קדם משפט
בין המערערים למשיבה מתנהלת תביעה בגין ליקויי בניה שנמצאו בדירה שרכשו המערערים מהמשיבה. ביום 30.4.00 התקיים קדם משפט. בית המשפט (חנה ינון) הציע הצעה לסיומו של התיק בפשרה. הצעת הפשרה הוכתבה לפרוטוקול כפסק דין, תוך שבית המשפט מכתיב גם את הסכמת הצדדים, למרות שבא כח המערערים הביע התנגדותו להסכם.
לאחר הפסקה בדיון, ולאחר שעיינו הצדדים בהצעת הפשרה, שב בא כח המערערים והביע התנגדותו. בעקבות זאת, נמחק הפרוטוקול הקודם, והתיק נקבע להוכחות. במהלך הדיון פנתה השופטת חנה ינון לבא כח המערערים ואמר לו "כיצד אדוני חושב כי תשתנה התוצאה לאחר הליך ההוכחות?".

שופטת חנה ינון - אמרה בקדם משפט לב.כ.: 'כיצד אדוני חושב כי תשתנה התוצאה לאחר הליך ההוכחות?'
שופטת חנה ינון – אמרה בקדם משפט לב.כ.: 'כיצד אדוני חושב כי תשתנה התוצאה לאחר הליך ההוכחות?'

בקשת פסילה לשופטת חנה ינון
בעקבות קדם המשפט האמור, הגישו המערערים בקשה לפסילת השופטת חנה ינון. המערערים טענו כי בית המשפט גיבש עמדה ברורה וחד משמעית באשר לתוצאה הראויה בתיק הנדון, ולפיכך יש מקום כי יפסול עצמו מלהמשיך לשבת בתיק. מטון דבריו של בית המשפט ובדרך שבה נאמרו עולה, לטענת המערערים, כי הסכום שהוצא בהצעת הפשרה הוא זה שיפסק גם לאחר הליך ההוכחות. בית המשפט, בהחלטה מיום 7.6.00, דחה את בקשת הפסילה. הוא קבע כי אין בהצעה מקדמית להשגת הסכם פשרה, כדי ליצור חשש ממשי לכך שלא תשמענה לגוף העניין ראיות שיביאו הצדדים במסגרת ישיבת ההוכחות.

ערעור לבקשת פסילת חנה ינון לשופט העליון ברק
המערערים ערערו על בקשת הפסילה בפני שופט העליון אהרון ברק.המערערים חזרו בכתב הערעור על טענותיהם בבקשת הפסילה והוסיפו כי בית המשפט לא התייחס כלל בהחלטתו לדברים שאמר לבא כח המערערים, וכן לעובדה שנכתב פסק דין אל תוך הפרוטוקול למורת רוחם של המערערים. הכתבת פסק הדין אל תוך הפרוטוקול מעידה על כך שננעלה דעתו של בית המשפט (חנה ינון) באשר לתוצאות ההליך. עוד טענו המערערים, כי יש גם מקום לפסילת בית המשפט מחמת מראית פני הצדק. המשיבה בתשובתה לבקשת הפסילה טוענת, כי בית המשפט פעל אך במטרה ליעל את הדיון. בית המשפט סבר כי הצליח להביא את הצדדים לכלל פשרה, סברה שהתבררה כמוטעית. עם זאת, אין בכך כדי להוות עילה לפסילתו של בית המשפט.

השופט ברק פעל ע"פ הנורמה ודחה בקשת הפסילה
השופט ברק דחה את הערעור ותרץ כי אין בעובדה כי בית המשפט מנסח הצעת פשרה במסגרת קדם המשפט, כדי להעיד כי ננעלה דעתו באשר לתוצאת ההליך. השופט ברק העיר שיתכן כי הליך בו מכתיב בית המשפט לפרוטוקול הצעת פשרה המנוסחת כפסק דין בהסכמת הצדדים, ומעבירה לעיון הצדדים, שעה שאחד מהם אינו מסכים לכך, אינו ההליך הראוי. עם זאת אין בכך להעיד על קיומו של חשש ממשי למשוא פנים.

סוף דבר – התנהגות לא ראויה של חנה ינון

חנה ינון התנהגה בצורה לא ראויה בכך שהכתיבה לפרוטוקול הצעת פשרה המנוסחת כפסק דין בהסכמת הצדדים, ומעבירה לעיון הצדדים, שעה שאחד מהם אינו מסכים לכך. 
טענתה של חנה ינון שפעלה מתוך כוונה "ליעל" את הדיון שגויה מיסודה. הליך שיפוטי פועל ע"פ סדרי דין, אמור להיות אחיד ואובייקטיבי, ולא "מיועל" ע"פ תפיסתו של שופט זה או אחר.

קישורים: