יוסי סילמן מבקר בחריפות את העובדות הסוציאליות בדיון תוספת תקנים בכנסת

דצמבר 2014 – דיון בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת בנושא תקני העובדות הסוציאליות. יוסי סילמן טוען כי יש לקצץ בתקני העובדות הסוציאליות, לדוגמא פקידות סעד לסדרי דין משמשות כשמרטף בין הורים בעניניי הסרי ראיה ולמעשה לא רק שאינן מסייעות אלא מסכסות (פרזיטיות). יוסי סילמן טוען כי העובדות הסוציאליות כשיטה לאורך שנים מבקשות תוספת תקנים וגם מקבלות אך אינן מציגות את סל השירותים עבור התקנים.

רונית וינגרטן – דרכי רמיה לטיוח פשעי משרד הרווחה וסחר בילדים

רונית וינגרטן - לשכה משפטית משרד הרווחה - מרעילה ומעלילה נגד ילדים ומשפחות ומתנערת מאחריותיולי 2014 – בית משפט לענייני משפחה רמת גן – שופטת תמר סנונית פורר – א"פ 03-10
שופטת לענייני משפחה תמר סנונית פורר נדרשה להכריע מי ימונה אפוטרופוס לחסוי, אביו או תאגיד אפוטרופסות "אקים אפוטרופסות". תחילתו של התיק ממרץ 2010 שבו הועברה האפוטרופסות מהאב לתאגיד עקב דיווחים וטענות של לשכת הרווחה בני ברק נגד האב.

עו"ד רונית וינגרטן המשמשת יועצת משפטית משרד הרווחה ייצגה את משרד הרווחה. במהלך הדיון הועלו טענות קשות נגד תפקוד פקיד סעד ראשי אמיר שוורץ. יצוין כי שוורץ הודח ממשרד הרווחה עקב ניהול עסקיו הפרטיים במהלך עבודתו במשרד הרווחה. מתברר כי אמיר שוורץ היה בעלים של מוסדות למפגרים וגם שימש פקיד סעד ראשי לענייני מפגרים. מדובר בניגוד עניינים חמור משום שכפקיד סעד ראשי יש לאמיר שוורץ סמכויות סטטוטוריות להשים ילדים בתוך מוסדות בבעלותו. ואומנם כולנו מכרים את סיפורי האימה של ילדים נורמלים שהושמו עשרות שנים במוסדות מפגרים כדוגמת דודו דהאן, אבנר שועה, מוטי אומודגין, ועוד, שם עברו התעללויות קשות לאורך עשרות שנים.

רונית וינגרטן על מנת להתנער מאחריות בשיטת הראש הקטן טענה כי אינה מכירה את פקיד הסעד הראשי אמיר שוורץ ומעולם לא דיברה איתו, והחלה להרעיל מפיה נגד אב החסוי כדי למנוע ממנו להיות אפוטרופוס על בנו. וינגרטן נתפסה לדברים טפלים ובטלים כגון איחור האב בהחזרת בנו למוסד, האם ראוי כי מסיבות כאלו ימנעו מאב אפוטרופסות על בנו?
להלן קטע מדברי רונית וינגרטן בפרוטוקול (עמ' 24):

סוף דבר

רונית וינגרטן מנסה להתנער מאחריותה כיועצת משפטית לניהול תקין של משרד הרווחה וטוענת כי אינה מכירה את אמיר שוורץ ולכן גם אינה מכירה את עסקיו הפרטיים המפוקפקים בענייני רווחה תוך עבודתו כפקיד סעד ראשי ומהווים ניגוד עניינים חמור.
אין פלא מדוע אנו נחשפים מעת לעת לפשעים חמורים והתעללויות קשות במוסדות למפגרים כדוגמת פרשת דודו דהאן, מעון עין השלושה, מוטי אוטמזגין, מעון מקי"מ ועוד.

התנהגותה של רונית וינגרטן הנה קרקע פוריה לשחיתות, ניצול כוח השררה למטרות אפלות התעללות והזנחת חוסים.
רונית וינגרטן מוסיפה חטא על פשע ומרעילה בפיה נגד האב המבקש אפוטרופסות על בנו בדברים בטלים המבוססים על דיווחים של דיווחים.

דוגמא נוספת להתעללויות קשות בילדים חוסים נוכח המחדלים והרשלנות של הלשכה המשפטית במשרד הרווחה: המורשת הבזויה של משרד הרווחה – סיפורם של שלשה אחים בריאים שנשלחו למוסד מפגרים מקי"ם ועברו התעללות קשה


יוסי סילמן – פרזיטיות וצביעות ברשת הפייסבוק

יולי 2014 – בתחילת תפקידו לא נענה יוסי סילמן לזעקת נפגעי משרד הרווחה מאחר ולמד התחום ועסק בדוח "ועדת סילמן" שפרסם המשרד בפברואר 2014 בנושא הוועדות לתכנון, טיפול והערכה ("ועדות ההחלטה") להוצאת ילדים מביתם.
 מסקנות הוועדה לא רק שלא יושמו, אלא בדיקה של האגודה לזכויות האזרח מצאה חוסרים במסקנות הוועדה וליקויים חמורים בתלישת ילדים מביתם ומשפחתם ע"י רשויות הרווחה תוך רמיסת זכויות האזרח וכבודו.

יוצא אפוא כי רשויות הרווחה תולשות ילדים מביתם ומשפחתם בדרכי רמיה ומפקירות אותם במסגרות מופרטות ללא פיקוח, וללא זכויות.

להלן זעקת עו"ד לקוחה נפגעת משרד הרווחה ליוסי סילמן ברשת הפייסבוק בעניין בנה. יוסי סילמן מתחמק מלסייע ומתרץ כי משרד הרווחה "עובד ימים כלילות" ו"זה לא הזמן לעסוק בזה" מאחר והפניה נעשתה לסילמן בסטטוס פיסבוק שבו כתב על החמאס.

יוסי סילמן - פרזיטיות וצביעות ברשת הפייסבוק

שר הרווחה מאיר כהן מציג מסקנות ועדת סילמן

יוסי סילמן – מנכ"ל משרד הרווחה – התנהלות מזוהמת לסחר בילדים

ספטמבר 2013 – יוסי סילמן חבר מפלגת יש עתיד, קיבל ג'וב מצמרת המפלגה לשמש כמנכ"ל משרד הרווחה. התבטאותו בענין עוני, כי ישנם ילדים רעבים, אך לא עם בטן נפוחה… הוכיחה  כי סילמן חסר תובנה, בעל בוחן מציאות לקוי ושיפוט לקוי בענייני חברה ורווחה.
סילמן לא מגלה אמפטיה בסיסית לאנשים אותם הוא אמור לשרת וממשיך במדיניות האטומה, אלימה ותוקפנית של משרד הרווחה בנושא הוצאת ילדים בכפיה ממשמורת הורים. כך לדוגמא, כאשר פנתה אליו אמא שלא ראתה את בנה מזה כ- 5 שנים, הטיח בה סילמן האשמות קשות מאוד, חסרות בסיס, ואף עומדות בניגוד מוחלט למציאות.
התנהגותו המניפולטיבית של סילמן, הינה רק כלפי המוחלשים בחברה, ואולם כלפי בעלי הון ופוליטיקאים, סילמן פועל בלקקנות. כך לדוגמא, סילמן מקדם הקמת "מרכזי הגנה" שבהם יוכל לסחור בילדים באין מפריע לפנימיות ושאר מוסדות הכליאה תחת פיקוחו במשרד "הרווחה", באמצעות חוות דעת מכורות מראש של עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים ועוד "מומחים" למיניהם.
הפרויקט הסילמני נועד לעשות כסף קל על גבם של מוחלשים בחברה, לסחור בילדיהם באמצעות סמים פסיכיאטריים במוסדות כליאה, שם הילדים נמצאים ללא פיקוח, ללא הוריהם, עוברים התעללות והזנחה קשה מאוד.

סילמן מנצל את הקרקע הפוריה לשחיתות המקובלת במשרד הרווחה, שבה נתלשים ילדים מבתיהם, הכל בחסות הדלתיים הסגורות של בתי משפט, ללא ראיות, על סמך חוות דעת של גורמים תאווי בצע.

יוסי סילמן ביזוי כבוד המשפחה – אטימות, שקרים, מניפולציות וסחר בילדים
יוסי סילמן ביזוי כבוד המשפחה – אטימות, שקרים, מניפולציות וסחר בילדים

קישורים:

יוסי סילמן, מנכ"ל משרד הרווחה, עדיף שתתפטר – המאמר יוסי סילמן, מנכ"ל משרד הרווחה, עדיף שתתפטר , חלי בוזחיש ששון , יולי 2013 – העובדת הסוציאלית חלי בוזחיש ששון קוראת בפייסבוק לחבריה העובדים הסוציאליים לדרוש את פיטורי מנכ"ל משרד הרווחה יוסי סילמן. במשרד שתפקידו לפעול למיגור העוני ולפריסת רשת ביטחון סוציאלי אין מקום לאדם שמפגין חוסר ידע בסיסי בבעיית הרעב, כפי שהפגין בראיון איתו בדה-מרקר …

יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה צריך ללכת הביתה – המאמר יוסי סילמן, מנכ"ל משרד הרווחה, העניים אינם אשמים , עבודה שחורה , יולי 2013 , אבי דבוש – אבי דבוש מבקש להזכיר למנכ"ל החדש של משרד הרווחה יוסי סילמן, שמדינת ישראל היא שיאנית העובדים העניים, ולפי התקציב הממשמש ובא, המגמה הזאת רק תחמיר…

יוסי סילמן – מנותק מהמציאות החברתית בישראל – המאמר "כנראה שלהיות ראש מטה ביש עתיד לא מכשיר לניהול משרד הרווחה" , מאת: ליאור דטל, טלי חרותי-סובר , 28.07.2013 , TheMarker -כך הגיב ח"כ אילן גילאון לראיון שהעניק מנכ"ל משרד הרווחה (יוסי סילמן) ל-TheMarker ובו אמר כי "יש אולי ילדים רעבים, אבל לא מתים מרעב" ■ הפורום למלחמה בעוני: "שיחשוב איך החלטותיו משפיעות על מי שנזקק לשירותי המשרד…

יוסי סילמן – נעדר כל אמפתיה בסיסית לאוכלוסיות היעד שאותן אמור משרדו לשרת – המאמר אין רעבים? "יש עתיד" תדאג שיהיו , מאת: יוסי יונה, מערכת וואלה! חדשות , יום שני, 29 ביולי 2013 – מנכ"ל משרד הרווחה יוסי סילמן מרוצה מכך שבישראל "לא מסתובבים אנשים עם בטן נפוחה מרעב", ורוצה שהעניים יהיו עניים יותר. בסיוע המדיניות הנבזית הזו, תגיע גם הבטן הנפוחה…

עצומה – דורשים/ות את פיטוריו של יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה – פורסם בתאריך: 28/07/2013 באתר עצומה – ימים אלה הם ימי אבל במדינת ישראל ימים שבהם הולך לעבור בכנסת ישראל תקציב כלכלי שימוטט את רובנו ויגזור עוני על אלפי משפחות! מנכ"ל משרד הרווחה יוסי סילמן מתבטא באכזריות וללא כל רסן "אתם יכולים לצטט אותי", אומר יוסי סילמן, המנכ"ל החדש של משרד הרווחה. "במדינת ישראל לא מתים מרעב. יש רעבים, יש אולי ילדים רעבים, אבל לא מתים מרעב…

פרזיטיות רווחה כפר סבא – "לפנות לאלתר את משרדי הרווחה מתחום בית הספר"

רשויות הרווחה בערים תופחות ומתפשטות בפקידות פרזיטית ומפריעות לתושבי הערים בחיי היומיום – אגף הרווחה כפר סבא.

הכתבה "לפנות לאלתר את משרדי הרווחה מתחום בית הספר" , אירית מרק , local , אוקטובר 2011

כך דורש סגן ראש העירייה איתן צנעני ממנכ"ל העירייה אשל ארמוני לנוכח תלונות ההורים על לימודי ילדיהם במתחם המשמש גם את משרדי הרווחה המטפלים במגוון אוכלוסיות

בית הספר "תורה ומדע" המשמש כחטיבת ביניים ותיכון ממוקם במתחם בית הספר השרון לשעבר. באותו מתחם, הקצתה עיריית כפר סבא לפני מספר שנים חלק מהכיתות לטובת משרדי אגף הרווחה.

למשרדים מגיעים מדי יום לצורך טיפול שוטף מגוון אוכלוסיית העיר. ההורים הביעו זה מכבר תרעומת על כך שילדיהם נאלצים ללמוד בכפיפה עם משרדים המטפלים בנושאים כה רגישים.

סגן ראש העירייה איתן צנעני המטפל בעניין מזה מספר חודשים פנה השבוע במכתב דחוף למנכ"ל העירייה אשל ארמוני בדרישה לפעול לפינוי מיידי של משרדי הרווחה ממתחם התיכון הדתי "תורה ומדע". "הימצאות משרדי הרווחה במתחם בית הספר גורמת למצוקה קשה ומחסור בכיתות לימוד בחטיבה ובתיכון", מציין צנעני ומדגיש עוד כי על מנת לפתור את המחסור בכיתות לימוד לומדים כיום תלמידי החטיבה והתיכון הדתי בקרוואנים ולמעשה רוב כיתות הלימוד במוסד הינם בקרוואנים.

"אף כי היו אילוצים אובייקטיביים למציאות הקיימת, הרי שאין חולק שמציאות זו בו תלמידי החטיבה והתיכון הדתי לומדים בקרוואנים אינו מכובד ואינו ראוי לעירנו אשר שמה את נושא החינוך בראש סדר עדיפויותיה. מציאות זו נוגדת את המדיניות העירונית על פיה אין לאפשר הצבת קרוואנים למגורים או למבני ציבור ברחבי העיר".

בפנייתו מבקש סגן ראש העירייה מהמנכ"ל לדאוג לתקצוב העתקת משרדי הרווחה למקום חלופי וכן הקצאת תקציב להתאמת המשרדים לכיתות לימוד.

קישורים:

תגובית – "מלאכת הקודש" של העובדים הסוציאליים בשירות הציבורי

עובדים סוציאליים בשירות הציבורי פרזיטיםעובדים סוציאליים פרזיטים – פברואר 2011 – תגובית בעניין קמפיין שביתת שכר העובדים הסוציאליים.

עובדים סוציאלים עובדים 3 או 4 ימים בשבוע . אם בכלל אפשר לקרוא למה שהם עושים עבודה. או שמחממים את הכסא ושותים קפה כל היום, לא עונים לטלפונים ימים שלמים, או שהם מסתובבים בזמן העבודה ועושים את הסידורים הפרטיים שלהם. עובדים סוציאליים אלה אנשים שרצו לעשות תואר שבשביל להשיג אותו לא צריך הרבה ראש. מקסימום תחת גדול. אז זהו – החירטוט הזה שנקרא תואר בעבודה סוציאלית לא שווה יותר ממה שאתם מקבלים. שלא לדבר על מה שאתם נותנים בתמורה. ותפסיקו לבלבל את המוח על "שליחות" כי השליחות היחידה שיש לכם היא לא לעשות כלום.

קישורים: