מרדכי שרי מכון שלם בראשל"צ מתמקד ביחסי ציבור במקום לתת חוות דעת מקצועית

מאי 2014 – ילדיה של האמא ל', נחטפו ממנה במהלך ועדת החלטה ב 6.1.09. מאז ועד היום, 5 שנים, האם לא רואה את בנה הבכור בן 11 שנים. את בנה אר' פוגשת האמא מזה 4 שנים במרכז קשר של משרד הרווחה, פעם בשבוע, שעה וחצי בשבוע תחת פיקוח.

סיפורה של האם מתואר בכתבה: מאבק בין בלתי שווים – מדינה נגד אמא.
האם פנתה לנפתלי שילה בימ"ש לענייני משפחה ר"ג המשמש חותמת גומי של משרד הרווחה שהסמיך את פקידת הסעד לפסוק במקומו וזו פסקה: הילדים וההורים יעברו אבחון במכון שלם. האבחון יהיה חסוי ויועבר לבית המשפט בלבד. בית המשפט מינה את מכון שלם לבצע את האבחון בתאריך 3.4.14.
ביום 9/4/14 פנה דר' מרדכי שרי מנהל מכון שלם לבית המשפט במכתב:
"בתאריך 3.4.14 מינה כבוד בית המשפט את מכון שלם כמומחה בתיק הנדון.
מבדיקה שערכנו באינטרנט, עולה כי האם הגב' ל' כבר עתה מחפשת מידע אודות מכון שלם, תחת הטוענה כי המכון "מבצע אבחונים באופן לקוי הגורם נזק לקטינים ולהוריהם (מצ"ב המידע מהאינטרנט).
אנו לא נוכל למלא תפקידנו כמומחים של בית המשפט תחת איומים מסוג זה, עוד בטרם קיבלנו על עצמנו את המינוי.
אשר על כן, נבקש מכבוד בית המשפט שלא לקבל את המינוי בתיק זה."
מכון שלם - דר' שרי מרדכי רואה צל הרים כהרים על בדיקה לגיטימית שנעשית על מנת לבחון את אמינותו של המכון בביצוע אבחון

מכון שלם – דר' שרי מרדכי רואה צל הרים כהרים על בדיקה לגיטימית שנעשית על מנת לבחון את אמינותו של המכון בביצוע אבחון
כתבה של לורי שם טוב מאתר http://lory-shemtov.com

האם הגיבה לדרישת מכון שלם לבית המשפט כלהלן:
"1. פרסומי המבקשת על מכון שלם הינם מחודש מרץ 2014.
2. מכון שלם נבחר לביצוע אבחון לילדי המבקשת על ידי פקידת הסעד ביום 03/4/14 ובית המשפט נתן תוקף של החלטה על המלצות אלו.
3. הדברים הוצאו מהקשרם. לא ברור כיצד רואה דר' שרי צל הרים כהרים על בדיקה לגיטימית שנעשית על מנת לבחון את אמינותו של המכון בביצוע אבחון.
4. בכל הכבוד יש לזכור כי מדובר בעתיד ילדיי ומשפחתי, ומן הראוי שמנהל מכון שלם יראה עצמו, כמשרת ציבור וכאיש מקצוע כדי למלא את התפקיד שהטיל עליו בית המשפט.
5. אני מתחייבת כמובן למלא אחר צו בית המשפט ולשתף פעולה ככל שיידרש על מנת שיבוצע אבחון מקצועי ואמין ככל שניתן.
לורי שם טוב, המבקשת
ביום 28/4/14 פנה דר' מרדכי שרי שוב פעם לבית המשפט כשהוא כותב:
"1. פרסומי האם אודות מכון שלם הועלו אמנם לאינטרנט בסוף חודש מרץ 2014 טרם ההחלטה על מינוי המכון, אולם לא הוסרו עד לרגע זה ומהווים "הצהרת כוונות" מתמשכת מצד האם.
2. גם אם יוסר פרסום זה אין המכון יכול לבצע את עבודתו המקצועית באופן אובייקטיבי תחת התנהלות מסוג זה.
3. אשר על כן לא נוכל לקבל על עצמנו את מינוי כבוד בית המשפט".
מכון שלם דר' שרי מרדכי חוזה עתידות

מכון שלם דר' שרי מרדכי חוזה עתידות

האם דוחה את טיעוניו של מכון שלם, והעומד בראשו, דר' שרי מרדכי, המנסה, בדרך לא נאותה, לגולל על האם את האחריות להימנעותו האישית והמוזרה מביצוע אבחון לילדיה – על אף המינוי שקיבל מבית המשפט.
עצם העובדה שמכון שלם מסרב לבדוק את ילדי האם, מכוח מינוי של בית המשפט, חרף התחייבות והצהרת האם כי תפעל בהתאם לנדרש ממשרד הרווחה ובית המשפט והמכון עצמו – אומר דרשני, ומעלה תהיות האם ניתן לסמוך על מכון זה גם באבחונים אחרים.
מגישתו של דר' מרדכי, עולה כי הוא אינו מוכן לבצע אבחון כדין לילדי האם – כמבוקש על ידי בית המשפט, ולהגן על עמדותיו המקצועיות ואבחוניו, אלא מעדיף להתמקד ביחסי ציבור ולמנוע, מראש, ביקורת על חוות דעתו.
דר' שרי מרדכי מייחס לאם כוונות נסתרות, שלא היו ולא נבראו. האם דר' שרי מרדכי הוא מגיד עתידות??? מדוע דר' מרדכי אינו מפנים כי האם נאבקת קשות ומרות כדי לגונן על ילדיה? מנין לו לדעת מה הם כוונותיה של האם – בטרם פגש בה ולו למספר דקות?
והרי ממילא מדובר באבחונים חסויים שיגיעו אך ורק לידי בית המשפט,בהתאם להוראת פקידות הסעד, כך שתגובתו מעידה על כוונותיו שלו עצמו, שלא לבצע עבודה מקצועית.
למרבה הצער, על אף שחלפו חמש שנים מעת פתיחת התיק, השופט נפתלי שילה טרם קבע לאם הסדרי ראיה ראויים וקבועים עם ילדיה – כל פעם בטענות שונות ומשונות, חסרות היגיון לחלוטין, שאינם קשורות לטובת ילדיה, אף לא במרכז קשר.

יאנה עברי תחקירנית – הרפש וההכפשות שמוציאים דוברות משרד הרווחה נגד אמא שקר מוחלט

כנס לציון שנה למותה של חה"כ לשעבר ד"ר מרינה סולודקין ז"ל – יוני 2014

בחסות עמותת ע.ל.י.ה לזכויות ילדים והורים, משפחת סולודקין, פרלמנט נשים ותנועת ש.י.ן

מינוף תקשורתי וציבורי של המאבק למען זכויות ילדים והורים

– יאנה עברי – חלק 2 –
יאנה עברי: יש שתי בעיות. הבעיה מספר אחד זה העובדים הסוציאליים, מוצגים היום בתקשורת באור מאוד חיובי, הן מוצגות כאילו הן נשים מסכנות בשכר מינימום, נושאות על כתפיהן 300 מאות תיקים, קמות באמצע הלילה "להציל ילד בוכה" וכיוצא בזה.
מולן, יש אמא, שהדוברות של משרד הרווחה מוציא לתקשורת עליה, את כל הזבל האפשרי, ותסלחו לי על הביטוי, שאפשר להוציא על בן אדם, כי על כל אחד מאיתנו אפשר להוציא משהו רע.

עו"ד תמר טסלר: יש לי שאלה, משרד הרווחה מפר את החיסיון שנותן החוק למשפחה, והדוברות של משרד הרווחה מוציא את הפרטים האישיים?

ורד פלמן: כן.

חנה בית הלחמי: תחקירן צלצל, ואמר לי מה אמרה לו פקידת סעד הראשית בשקט-בשקט בטלפון על המרואיינת כדי להוריד אותו מהראיון.

יאנה עברי: אף פעם לא אעז לעשות את זה, אבל אם אגיד לכם שלפני ארבעה חודשים שודרה כתבה שלורי היתה הכוכבת שלה, מה פקידת סעד, ומה הדוברות של משרד הרווחה אמרו לי על לורי, לא הייתם מאמינים. דוברות משרד הרווחה מוציא רפש שכזה, כשאני יודעת שלפחות חצי מזה זה שקר מוחלט. אבל זה מה שהם אומרים. הם אומרים אם את תזמיני מישהו, כי אני ביקשתי להזמין נציג לאולפן, והם אומרים "זה בדיוק מה שאני יגיד". היא פושעת ומקומה בכלא. זה מה שהוא אמר. אז לשאלה של תמר, הקושי הוא בזה שפקידי הסעד מוצגים באור מאוד חיובי, כאנשים שעוזרות לעם חלש.

מעשי ההונאה של הרווחה נחשפים: ה"מומחים" המסוכנים של פקידי הרווחה – שומר נפשו ירחק

מעת לעת, מביאים פקידי סעד למיניהם חוות דעת של פסיכיאטרים, פסיכולוגים, ועוד "מומחים" כאלו ואחרים המחפשים יוקרה וכסף קל, על מנת לאמת את התזות הדמיוניות שלהם.
פקידי הסעד מנצלים היטב את העובדה כי הדיונים בבתי המשפט מתנהלים בדלתיים סגורות הרחק מהביקורת הציבורית, ללא צורך להציג ראיות בדיני משפחה ונוער, וכן את העובדה כי השופטים מקבלים את המלצותיהם כסוף פסוק. מעשי נוכלות אלו אינם ייחודיים לישראל, אלא שבשאר מדינות העולם מפיקים לקחים בעניינים חמורים אלו.

מה שאינו מפתיע הוא שכשהילד או הפעוט לאחר שנקרע ממשפחתו, סובל במסגרת שבה הושם ע"י פקידי הסעד, אף אחד מפקידי הרווחה ואותם "מומחים" אינו זוכר אותו, כמו אותו פעוט בן 5 שנאנס במשפחת אומנה במשך 4 שנים, ועוד רבים אחרים.

פרופסור דיוויד סאות'הול, עד מומחה מטעם משרד הרווחה הבריטי, אף הוא התגלה כנוכל.

דיוויד סאות'הול היה רופא ילדים כללי שהתמחה לכאורה בתסמונת מינכהאוזן באמצעות שליח, עבד בשירות להגנת הילד ושימש עד מומחה מטעם התביעה נגד אמהות שלכאורה התעללו בילדיהן, ובשל עדותו שלימים נתגלתה כהונאה הורשעו הורים חפים מפשע והושלכו אל הכלא.

בעקבות התיאוריות שלו שגורסות כי הורים רבים מתעללים בילדיהם החלה תופעה בה רופאי ילדים שהושפעו ממנו החלו להאשים הורים תמימים במעשי התעללות דמיוניים, וילדיהם נלקחו מהם ע"י שירותי הרווחה.

בשנת 2004 הואשם בסדרת מעשים שאינם הולמים את תפקידו ע"י המועצה הכללית לבריאות, לאחר שהתלונן במשטרה כי בעלה של סאלי קלארק רצח את ילדיו וזאת בעקבות צפיה בלבד בתכנית טלוויזיה. המועצה התלתה את רישיונו לעסוק בשירות להגנת הילד למשך 3 שנים.

ב-2007 נשלל רשיונו לשמש שעד מומחה בנושא עקב שורה של מעשים בלתי הולמים ורשלנות מקצועית. הוא ערער לבית המשפט העליון אך הפסיד.

ביוני 2009 הפיקה תכנית פנורמה הבריטית תחקיר נוקב עליו בשם "רופא מאד מסוכן", בו היפנו כלפיו אצבע מאשימה הורים שהואשמו על ידו באופן לא מקצועי וספקולטיבי על הריגת ילדם, ורופאים אחרים כינו את המומחיות המפוקפקת שלו כ"פרודיה על רפואה".

צפו בתכנית תחקירים בניו זילנד משנת 1997 אשר חושפת את מערכת השקרים וההונאה של פרופסור סאות'הול.
קישורים:


"עשו ממני מפלצת" – סיפורה של אם, שעובדי לשכת הרווחה הרצליה לקחו את בנה – בגלל "התרשמות" של פקידת הסעד

דע/י כי בלשכת הרווחה ברשות המקומית ישנם עובדי עירייה הנקראים פקידי סעד ועובדים סוציאליים. עובדי עירייה אלו נמדדים על "מכסות" של כמויות הילדים שהם מנתקים ממשפחתם למסגרות השמה חוץ ביתית, על מנת לשמור ולהגדיל את תקציבי הרווחה.
עובדים אלו כותבים דוחות ותסקירים מסולפים לבתי המשפט לענייני משפחה ונוער, עלילות שווא כנגד בני משפחה והורים מסורים, והמלצות לקרוע את הילד מביתו ומשפחתו. פקידים אלו ממדרים את ההורים מדברי הרמייה שרשמו עליהם, כדי שלא יוכלו להתגונן.
בנוסף הם מקיימים וועדת החלטה רוויה ניגוד עניינים ושיקולים זרים המתבססת על העלילות שרשמו בדוחותיהם. ה"מומחים" הקבועים בוועדות אלו לכאורה מקיימים דיון, אך מטרת הוועדה היא לתת גיבוי לפקידי הסעד, ולשבור את רוחם של ההורים ולהכשיל אותם.
בתי המשפט לענייני משפחה וחוק הנוער הם חותמת גומי של התסקירים ודוחות אלו, משרד הרווחה מודה בכך. לאחר שהילדים מוצאים מביתם הם נשלחים למסגרות השמה חוץ ביתית ללא פיקוח ומעקב. גם על העובדים הסוציאליים ופקידי הסעד אין פיקוח.
.
זהו סיפורה של איילת (שם בדוי), אם חד הורית לילד, שנפלו קורבן לעובדי הרווחה של עיריית הרצליה. המאמר "עשו ממני מפלצת" , קרן שלהבת , LOCAL הרצליה , יוני 2009 – בתוספת הערות

"אם בימים הקרובים לא יאפשרו לי לראות את בני, אני מתכוונת להקים אוהל מחאה", כך מאיימת איילת (שם בדוי), שבנה הוצא מחזקתה, לאחר שנחשדה כי התעללה בו. איילת מכחישה כי הכתה את בנה: "אני אתן את הנשמה שלי עבור בני, הוא יקר לי יותר מכל" כבר חודשיים שאיילת, תושבת הרצליה, בת 34, לא ראתה את בנה בן הארבע, שהועבר מחזקתה על ידי הרשויות למשפחת קלט בטענה כי עבר התעללות.
.
העלילה – הרווחה מעלילים ולוקחים את הילד
איילת, שמאז שבנה נלקח ממנה הפכה לשבר כלי, מכחישה כי התעללה בבנה ומספרת על רצונה העז לשוב ולראות את בנה. איילת: ''מאז המקרה אני לא ישנה. לקחו לי את הבן ללא סיבה, ומאז לא אפשרו לי לראות אותו. נתתי לבני את כל מה שהיה לי ואף יותר. לפני חודשיים הגיעו מהרווחה והוציאו את הילד מהגן בטענה שהתעללתי בבני, דבר שלא היה ולא נברא''.

לפני חודשיים הגיעו גורמים מהעירייה לגן הילדים של ר' בנה של איילת והוציאו אותו מהגן לחקירה במשטרה, בחשד כי אמו הכתה אותו. מאז נלחמת איילת לטיהור שמה ולהחזרת בנה הביתה.

איילת: "הכל התחיל מזה שאנשים שמסוכסכים איתי התלוננו במשטרה שאני לא מטפלת כראוי בבני ומכה אותו. זמן קצר לאחר מכן ארעה שריפה בדירה של אמי שם התגוררתי. העירייה סדרה לנו חדר בבית מלון. במלון הילד היה מאוד משועמם. הוא התחיל להשתולל ונתקל באחד השולחנות. כתוצאה מכך הוא נשרט קלות. למחרת הגיעו מהרווחה לגן ולקחו לי את הילד. מאז לא נותנים לי לראות את הילד, למרות שבית המשפט קבע שאני ובני צריכים להיפגש".

אין תיק במשטרה אין ראיות
בכל זאת, לא מוציאים ילד מזרועות אמו כל כך מהר

"כל מי שמכיר אותי יכול להעיד איזו אמא אני. נתתי לבני כל מה שהיה לי ואף יותר. עובדה גם שהחוקרים במשטרה שחקרו אותי שחררו אותי מחוסר ראיות. נעשה לי עוול גדול. אני לא מסוגלת לישון ולפעמים לוקחת כדורי שינה. הלילות שלי מאוד ארוכים וקשים. במשטרה טענו שהיו לו חתכים, דבר שאינו נכון. עשו ממני מפלצת. זה נכון ישנן אמהות רעות, שמתעללות אבל זה לא אני. אני אתן את הנשמה שלי עבור בני, הוא יקר לי יותר מכל".

מדוע לא מאפשרים לך לראות את בנך?
פקידי הרווחה מכשילים את הקשר בין האם לבנה
"פניתי לרווחה על מנת שיתנו לי לראות אותו, אך הם טוענים שהילד לא רוצה לראות אותי. בתאריך 22.3 זמן קצר לאחר שהוא נלקח מהגן אפשרו לי לראות אותו במרכז הקשר. הייתה לנו פגישה מדהימה, אולם מאז אף אחד לא טרח להפגיש בנינו שוב".
פקידי הרווחה אינם מכבדים את החלטות בית משפט לנוער
בדיון שנערך בבית המשפט לנוער בתל אביב קבעה השופטת כי בנה של איילת צריך לעבור אבחון, שלאחריו תגובש עבורו תוכנית טיפולית על מנת שיוכל לשוב ולהיפגש עם אמו בהקדם האפשרי. לטענת איילת, על אף קביעת השופטת, היא טרם זכתה לראות ולחבק את בנה הקטן.
פקידי הרווחה גורמים נזקים לאם ובנה
"אני יושבת כאן בחדר של בני על המיטה החדשה שקניתי לו. המיטה עליה לא ישן ולו לילה אחד. לקחו לי את הילד ואפילו לא הגיעו לכאן לראות את הבית ששכרתי, את החדר והדברים שקניתי לו. אני שבורה ולא יודעת מה לעשות. אני לא מתכוונת לוותר ואלחם עד כוחותיי האחרונים. יש לי עורכת דין שנלחמת עבורי. אני רוצה שבני יחזור הביתה, אבל בינתיים לפחות שיאפשרו לי לראות אותו. לא ייתכן שינתקו ככה ילד מאמו ויגרמו לו צלקות נפשיות בעתיד. נודע לי שהוא התחיל לעשות את צרכיו במכנסיים, דבר שלא היה בעבר".

ניסית לדבר עם הרווחה?
פקידי הרווחה מתעלמים מהאם
"פעם אחת? הם לא מתייחסים אליי וטוענים שבני לא מוכן לראות אותי. אם בימים הקרובים לא יאפשרו לי לראות אותו, אני מתכוונת להקים אוהל מחאה שכולם יראו מה מעוללים לי".
עיריית הרצליה מתחמקת ממתן הסברים על מחדליה ומנצלת את החיסיון החד צדדי.
מהעירייה נמסר: "לא נוכל להגיב לגופו של עניין הנוגע לחיסיון קטין. ככלל, גורמי הרווחה בעירייה עושים את המוטל עליהם מתוך שיקולים לרווחתו ומצבו הנפשי של הילד".

קישורים: