לשכת הרווחה עכו – ליקויים מהותיים מדו"ח מבקר המדינה לשלטון המקומי 2013

שמעון לנקרי - ראש העיר עכו: מדיניות תלישת ילדים וקשישים מבתיהם והפקרתם במוסדות

מדיניות עיריית עכו לתלישת ילדים מביתם ומשפחתם, והשלכתם למוסדות משרד הרווחה.

מתוך דוח מבקר המדינה לשלטון המקומי 2013 על לשכת הרווחה עכו:

המחלקה לשירותים חברתיים בעירייה

בשנת 2012 היה תקציבה של המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית עכו (להלן – מינהל הרווחה) 44.3 מיליון ש"ח, ובשנת 2013 – 47.6 מיליון ש"ח. התפלגות ההכנסות היא לפי השתתפות משרד הרווחה והשירותים החברתיים בתקציבים (עד 75%), על פי תכניות הפעולה שהוא מאשר.

במשך שנת 2012 חרגה העירייה מהתקציב המאושר של מינהל הרווחה בסכום של כ-1.1 מיליון ש"ח, חריגה שנבעה מיישום מוגבר של תכניות רווחה, כמו החזקת ילדים בפנימיות, החזקת ילדים במעונות יום ועוד.

במינהל הרווחה פועלים שישה צוותים, הכוללים עובדים סוציאליים וראשי צוותים. על פי הנתונים, עומס גדול ביותר מוטל על עובדים סוציאליים המטפלים במשפחות. משרד הרווחה והשירותים החברתיים לא קבע כללים לגבי כמות התיקים המרבית שאמורה להיות בטיפולו של עובד סוציאלי, ובכלל זה לגבי הכמות המרבית שאמורה להיות בטיפולו של עובד סוציאלי המטפל במשפחות. עומס עבודה רב מוטל גם על ארבעת העובדים הסוציאליים שאמונים על הפעלת מערך החוסן הקהילתי בעיר, ונוסף על כך מטפלים ב-800 משפחות.

העירייה ומשרד הרווחה לא בחנו את הצרכים של מינהל הרווחה, לרבות הצורך להקל את עומס העבודה המוטל על העובדים הסוציאליים ועל הצוותים המקצועיים השונים.

איתור נערות במצוקה

מינהל הרווחה אינו מבצע איתור יזום של נערות במצוקה, בניגוד להוראות משרד הרווחה והשירותים החברתיים. איתור נערות בשלבים מוקדמים של מצוקה עשוי להקל את החזרתן לחיים נורמטיביים ולמנוע הידרדרות נוספת במצבן.

הכנת תסקירים לבתי הדין

בגלל העומס המוטל על פקידי הסעד לסדרי דין המטפלים במשפחות, נוצרים עיכובים בהכנות תסקירים לבתי המשפט (לענייני משפחה). העיכובים גורמים להתמשכות ההליכים המשפטיים ועקב כך לעינוי דין, ופוגעים בטובת הילדים ובסיכויי שילובם התקין בחברה.

תקציבאית מינהל הרווחה

התקציבאית המועסקת במינהל הרווחה אינה עובדת העירייה, אלא מועסקת במינהל מטעם רואה החשבון שהעירייה התקשרה עמו. העירייה לא דרשה ממנה לחתום על הצהרת סודיות, אף שהיא נמצאת בקשר שוטף עם משרד הרווחה ונחשפת למידע רגיש, כגון תיקים ורשימות שמיות של נזקקים ואחרים המטופלים במינהל הרווחה. רק במאי 2013 ובעקבות הביקורת חתמה התקציבאית על הצהרת הסודיות כנדרש.

התנאים הפיזיים במינהל הרווחה

החדרים בבניין מינהל הרווחה אינם מאפשרים לעובד הסוציאלי המטפל במשפחה להיפגש עם הפונים אליו בפרטיות ובאווירה מתאימה. החדרים הצפופים גם אינם מאפשרים לעובדים הסוציאליים להימלט במהירות כשיש חשש לפגיעה בהם.

סיכום והמלצות

ממצאי הבדיקה מעלים כשלים, חלקם מהותיים, בפעילותה של עיריית עכו בנושאים שנבדקו.

על העירייה לבחון את עומס העבודה הרב המוטל על העובדים הסוציאליים המטפלים במשפחות ובנזקקים בתחום שיפוטה. העומס הרב גורם לעיכובים בטיפול בנזקקים, לרבות הכנת תסקירים לבתי הדין לענייני משפחה ואיתור יזום של נערות במצוקה.

על העירייה, בשיתוף משרד הרווחה, למפות את החסמים הקיימים במינהל הרווחה ולבחון את הדרכים להסרתם.

קישורים:

עיריית עכו: חסרת דיור ביקשה עזרה, קיבלה תלונה – "על הדשא, עם הילדים והמקרר" – הכתבה: "על הדשא, עם הילדים והמקרר" , יפה ברנס , mynet , 15.07.2009 – אם לחמישה ילדים מעכו פונתה הבוקר מבית שאליו פלשה לאחר שנותרה חסרת קורת גג. "אם לא יסייעו לי אשים קץ לחיי". העירייה: תורם יממן שני חודשי שכירות, נדאג שהיא לא תישאר מחוסרת דיור…

עיריית עכו: חסרת דיור ביקשה עזרה, קיבלה תלונה – "על הדשא, עם הילדים והמקרר"

הכתבה: "על הדשא, עם הילדים והמקרר" , יפה ברנס , mynet , 15.07.2009

אם לחמישה ילדים מעכו פונתה הבוקר מבית שאליו פלשה לאחר שנותרה חסרת קורת גג. "אם לא יסייעו לי אשים קץ לחיי". העירייה: תורם יממן שני חודשי שכירות, נדאג שהיא לא תישאר מחוסרת דיור

חסרת דיור תושבת עכו (32) פונתה הבוקר (רביעי) מבית שפלשה אליו יחד עם חמשת ילדיה ורכושה הדל ונותרה ללא קורת גג. היא מאיימת כי תשלח יד בנפשה במידה שהרשויות לא יסייעו למצוקתה. לפני מספר חודשים פלשה האישה יחד עם חמשת ילדיה לבית רעוע הנמצא בשכונת וולפסון.

לטענתה, היא מוכרת במחלקת הרווחה בעיריית עכו ובעקבות קשיים כלכליים התקשתה לעמוד בתשלומי השכירות בדירה ששכרה, ובמקום להיזרק לרחוב החליטה לפלוש לבית.

לטענתה, פעמים רבות פנתה לעירייה ודרשה סיוע, אך מלבד הפנייה לאחת העמותות בעיר המחלקות אוכל לנזקקים לא קיבלה כל סיוע אחר. לפני כשבועיים, כשנודע לה על הכוונה לפנותה מהדירה, פנתה ללשכת ראש העיר ודרשה להיפגש עימו.

עכו - אשה וילדיה, חסרי דיור

מאבטח הלשכה סירב לאפשר לה להיכנס בטענה כי יש לזמן פגישה מראש, ובין השניים התפתח עימות במהלכו לטענת המשטרה היא תקפה את המאבטח, נעצרה ונחקרה.

"אם לא יאפשרו לי לחזור לדירה או יסייעו בידי לפתור את מצוקתי אשים קץ לחיי", אמרה היום. "כבר ניסתי לעשות זאת לפני כשבועיים, בלעתי עשרות כדורים. אך השכנה מצאה אותי שרועה על הרצפה והזעיקה אמבולנס. לא אוכל לראות את ילדי זרוקים ברחוב".

האשה וילדיה שוהים בינתיים בחצר הבית ממנה פונו. סביב האישה התגודדו מספר מדיירי השכונה וניסו להרגיעה. גורם בעירייה סיפר כי עם הפינוי העירייה פנתה למשרד השיכון בניסיון למצוא פתרון.

מעיריית עכו נמסר בתגובה: "האשה טופלה על ידי מינהל הרווחה בעירייה ואף נמצא לה תורם שיממן את שני חודשי השכירות של הדירה. כמו כן, העירייה תדאג בהמשך למגורים עבורה עד שהנושא יוסדר מול משרד השיכון, כך שהיא לא תיוותר מחוסרת דיור".

"אנו מגנים כל אלימות באשר היא נגד עובדי ציבור ויש דרך מסודרת כדי לקבוע פגישה עם ראש העיר. בכל אופן, העירייה ממשיכה ללוות אותה ולסייע לה".

קישורים: