יוסי סילמן – מתנה החזרת ילד לאימו בהפסקת פעילותה הציבורית

ישראל היום - ינואר 2014 - יוסי סילמן - מתנה החזרת ילד לאימו בהפסקת פעילותה הציבורית
ישראל היום -שישבת – 23.01.2015

ינואר 2015 – במאמרה של נעמה לנסקי על האמא אביגיל (האמא ש') מעידים עו"ד יוסי נקר, חנה בית הלחמי, ונחמה דיכנה כי בפגישה שערכו עם מנכ"ל משרד הרווחה יוסי סילמן, היתנה סילמן החזרת הילד לאימו אביגיל תנאי: "שהיא תדומם את מאבקה ברשתות החברתיות,".

מדובר בהתנהלות תוקפנית ואלימה שמנהלים משרד הרווחה והמנכ"ל יוסי סילמן במחשכים בדלתיים סגורות ללא ראיות בבתי משפט לענייני משפחה ובתי משפט לנוער לסחר בילדים במוסדות משרד הרווחה, אומנה ואימוץ. חששם של הפקידים המושחתים במשרד הרווחה הוא שפשעיהם ומעלליהם נגד הורים וילדים יחשפו ולכן הם מתנים החזרת הילדים לביתם ומשפחתם בהסרת פרסומים על פשעיהם.

תמוהה גם התנייתו של סילמן להחזרת הילד לאימו בכך שהיא "תשכיר דירה לבדה" הרי משרד הרווחה משלם להחזקת הילד מחוץ לביתו פי עשר מעלות השכרת דירה, מדוע אם כן משרד הרווחה אינו מסייע למשפחות לשכור דירה בטרם יתלוש מהם את הילדים?

יוסי סילמן - מתנה החזרת ילד לאימו בהפסקת פעילותה הציבורית

עו"ד יוסי נקר וחנה בית הלחמי – מתודולוגיית משרד הרווחה להוצאת ילדים מהבית בכפייה


7 בינואר 2015 – עושים צהריים עם יעל דן – חנה בית הלחמי ועו"ד יוסי נקר מומחה חוק ונוער, מציגים 10מתודולוגיות משרד הרווחה להוצאת ילדים מהבית בכפייה:

הילד של האמא ש' שנחטף ממנה על ידי משרד הרווחה חזר אליה בזכות המאבק הציבורי.
שניהם אומרים שלולא המאבק התקשורתי, האמא הזו היתה בוכה עד היום על הכר כל לילה כי הבן שלה לא איתה. "עו"ד יוסי נקר: אני קורא לזה "החזרת פייסבוק". זה ילד שהוחזר בזכות הפרסום בפייסבוק. לולא הפוסט שפורסם בפייסבוק שתפס, הילד הזה לא היה מוחזר. צריך להבין הפוסט נכתב אחרי שש' חוזרת מוועדת החלטה, שבה ההחלטה היא לפתוח בהליך אימוץ. אנחנו שנה בערך אחרי אותו פוסט וועדת ההחלטה. ילד שמערכת הרווחה חשבה שהוא צריך בכלל להיות מנותק מאמא שלו, באימוץ סגור, שהיא לא תראה אותו יותר לעולם. שאולי היא יכולה להשאיר לו מכתב, שבגיל 18 אם הוא ירצה לפתוח את תיק האימוץ. אותו ילד הזה היום, הוא בידיים שלה. מבלי שקרה שום דבר בדרך, מקודם החליטו שהוא יהיה איתה והיום החליטו אחרת."

לולא המאבק התקשורתי – משרד הרווחה לא היה מחזיר את הילד לאם.
אותו ילד הזה, הוא היום בידיים שלה. מבלי שקרה שום דבר בדרך.
חנה בית הלחמי פועלת בהתנדבות למען אימהות שילדיהן נלקחו מהן ללא הצדקה על ידי משרד הרווחה.
עו"ד יוסי נקר ייצג את האם בהליך להחזרת בנה לחיקה.
שניהם אומרים שלולא המאבק התקשורתי הבן של ש' לא היה מוחזר אליה עד היום. עו"ד יוסי נקר אומר: "החזרת פייסבוק. ילד שהוחזר לאמו בזכות הפרסום בפייסבוק וברשתות החברתיות".

משרד הרווחה חוטף ילדים ממשפחות מוחלשות על פי המתודולגיות:

1. עבודה במחשכים בדלתיים סגורות הרחק מהביקורת הציבורית.
2. משרד הרווחה תוקף בעיקר אוכלוסיות מוחלשות.
3. מדיניות משרד הרווחה לשלוח פעוטות של משפחות מוחלשות לאימוץ סגור.
4. משרד הרווחה מעביר תקציבים מנופחים לעמותות לטפל בילדים שניתן לסייע במסגרת הקהילתית ברבע עלות.
5. משרד הרווחה מקצה את התקציבים להוצאת הילד מהבית.
6. מדיניות משרד הרווחה היא קודם כל לבדוק אפשרות אימוץ או הוצאה מהבית.
7. מדיניות משרד הרווחה מושפעת מלחצים (לרבות שוחד) מעמותות מופרטות של אומנה, אימוץ, פנימיות, מרכזי חירום ועוד…
8. התרבות הארגונית של משרד הרווחה היא הוצאת ילדים מהבית בשרירות לב.
9. משרד הרווחה מורח את הציבור בוועדות בדיקה פיקטיביות שמסקנותיהן לא מיושמות לעולם.
10. משרד הרווחה מונע ממשפחות ייצוג הולם בועדות החלטה סטטוטוריות המכריעות גורל הילדים והמשפחה.