ליקויים בהדרכות רכזי השמה לפנימיות משרד הרווחה

יוני 2016 – דוח מבקר המדינה לשנת 2016 מצביע על ליקויים מהותיים בהתנהלות מערך פנימיות משרד הרווחה.

לצפיה / הורדת הפרק על ילדים ובני נוער בסיכון בפנימיות של משרד הרווחה – מתוך דוח שנתי מבקר המדינה 67 ב לשנת 2016

המחלקה לשירותים חברתיים אחראית להשמה של הילד בפנימייה ובכלל זה לבחירת המסגרת המתאימה לו ביותר. התע"ס קובע כי רכז השמה יקבע את הסידור המתאים ביותר, לפי ההמלצות של גורמי המקצוע בנוגע לצורכי הילד ומשפחתו ובהתחשב במקומות הפנויים בפנימיות. עוד בשנת 2005 עמדה הוועדה לתכנון אסטרטגי על הצורך במערך עדכון והדרכה שיקיים שירות ילד ונוער לגורמי ההשמה במחלקות לשירותים חברתיים.
נמצא כי מלבד פורום מצומצם של 13 רכזי השמה ברחבי הארץ – השירות לא הקים מערך הדרכה לרכזי ההשמה במחלקות. עד מועד סיום הביקורת לא פיתח השירות תכנית הכשרה מסודרת שרכזי ההשמה מחויבים להשתלם בה. יתרה מכך, השירות אינו יודע כלל מי הם רכזי ההשמה הרלוונטיים במחלקות לצורך הדרכתם. להערכתה של מנהלת השירות יש יותר מ- 13 רכזי השמה
בארץ, והשירות "[מנסה] לאתרם על מנת להרחיב את הפורום". משרד מבקר המדינה מעיר לשירות ילד ונוער, שתחילה עליו לאתר את כל רכזי ההשמה במחלקות הרווחה שברשויות המקומיות, ולאחר מכן להקים מערך הכשרה והדרכה. בין היתר, על רכזי ההשמה להכיר את היתרונות והחסרונות של המסגרות האפשריות לילדים וללמוד כיצד לבצע השמה מיטבית של ילדים שמוּצָאים מביתם.

Document-page-031
דוח מבקר המדינה לשנת 2016: ליקויים בהדרכות רכזי השמה לפנימיות משרד הרווחה

טיפול לקוי לשכות הרווחה בחניכי פנימיות משרד הרווחה ומשפחותיהם

עובדת סוציאלית מוציאה ילדים מהבית
עובדת סוציאלית מוציאה ילדים מהבית

יוני 2016 – דוח מבקר המדינה לשנת 2016 מצביע על ליקויים מהותיים בהתנהלות מערך פנימיות משרד הרווחה.

לצפיה / הורדת הפרק על ילדים ובני נוער בסיכון בפנימיות של משרד הרווחה – מתוך דוח שנתי מבקר המדינה 67 ב לשנת 2016

לשכות הרווחה ברשויות המקומיות קורעות הילדים מביתם ומשפחתם למוסדות בתואנת "טובת הילד" אך בפועל גורמות נזקים לילד ומשפחתו.

מבקר המדינה קבע כי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות אינן מטפלות באופן הולם במשפחת החניך בעת שהותו בפנימייה. הנזק בא לידי ביטוי באופן מובהק בשלב שבו הילד חוזר לחיק משפחתו; על פי נתוני משרד הרווחה כ- 70% מן החזרות של הילדים לבתיהם בוצעו ללא הכנה של המשפחה והגורמים בקהילה שאמורים לקלוט אותם. גם לגבי אחריות עו"ס המשפחה למעקב
אחר התקדמות הילד בפנימייה ציינו גורמי המטה במשרד שתדירות ביקוריו של עו"ס המשפחה בפנימייה היא נמוכה, ואיכות המעקב שלו אחר הטיפול בילד ואחר יישום תכנית הטיפול שנקבעה לו בוועדת התכנון לוקה בחסר.

עוד קבע מבקר המדינה כי אף שהשירות לילד ונוער במשרד הרווחה זיהה שבמתכונת הנוכחית
של עבודת עו"ס המשפחה אין הוא מצליח לטפל בכל צורכי המשפחה ולעקוב אחר התקדמות הילד כפי שנקבע בתע"ס, הוא לא גיבש מדיניות בדבר ההתמודדות עם ליקוי זה.

להלן הקטע הרלוונטי מדוח מבקר המדינה

Document-page-019Document-page-020Document-page-021

שושי קירשנברג – דיוקנה של עובדת סוציאלית בלשכת הרווחה

נובמבר 2015 – שושי קירשנברג פקידת סעד לחוק הנוער בעלת סמכויות סטטוטוריות להוצאת ילדים מביתם ומשפחת במחשכים ללא ראיות וקביעת מקום הימצאת והסדרי ראיה עם ההורים.
שופטים בבתי משפט לנוער רואים בהבלי פיה סוף פסוק. רשויות הרוווחה החליטו להיטפל אליכם? שושי קירשנברג – דיוקנה של פקידת הסעד בלשכת הרווחה שתנהל את חייכם.

שושי קירשנברג פק"ס לחוק הנוער לשכת רווחה גבעתיים – "טיפולים" בלשכת הרווחה.
קירשנברג חטפה לאמא נ"י את בנה מבית הספר, וכשהאמא הגיעה למשרד הרווחה לברר היכן בנה נמצא, קירשנברג השתוללה על האם.
שימו לב להופעה המוזנחת של פקידת הסעד, למבט הקפוא מזרה האימה, הנפת ידיים ואצבעות, הבעת פטרוניזם.
פקידת הסעד פתחה את אצבעות ידיה וחשפה ציפורניה, אחר כך קימצה את כף היד לאגרוף תוך הנפתו מול האם.
תופעת בלעם – הנפת יד לשמיים, כביכול יודעת עליונים.
שושי קירשנברג פקידת סעד מופרעת חולת נפש.
איזה עורך דין או הורה יכול לשבת מולה?
שושי קירשנברג חולת הנפש היא זו שמחליטה על עתיד ילדי גבעתיים.
בתי המשפט רואים את הבלי פיה ורעל שפתיה כסוף פסוק.
היזהרו מרשויות הרווחה!

אל תפנו לרווחה – סרטון אנימציה על הוצאת ילדים מהבית

אוגוסט 2014 – אל תפנו לרווחה – לזכרה של האמא נדיה אליוכין זל ששמה קץ לחייה לאחר ששירותי הרווחה חדרה לקחו את בתה.

 סרוטון אנימציה המתאר את האטימות האכזריות והרמיה שנוקטים רשויות הרווחה לתלישת ילדים בכפייה ממשפחות מוחלשות.
בסרטון מתוארת אמא שפונה ללשכת הרווחה העירונית לבקש סיוע עקב מצבה הכלכלי הקשה. בלשכת הרווחה מחתימה אותה עובדת סוציאלית על מסמכים מבלי להסביר לה את המשמעויות הקשות להרס המשפחה.

לברוח מהרווחה, לברוח מהאש – האמא ביקשה סיוע לקחו לה את התינוק

שלומית צפרי מייסדת ארגון "זעקת האמהות" – כנס בנושא ועדת הציבור לביקורת על דרכי הפעולה של פקידות הסעד.
אוקטובר 2013 – נמל תל אביב


פניתי למשרד הרווחה לבקש עזרה ברישום הילד שלי שהיה בן 10 חודשים לגן, ומאז לא ירדו לי מהחיים.
אני בת 27 חד הורית לילד בן 4 שנים שנלקח ממני כשהיה בן שנתיים בטענה השקרית שאני נרקומנית ולא ראויה לגדלו. אני עושה בדיקות סמים כבר שנתיים על מנת להוכיח צדקתי.
העובדות הן שרשויות הרווחה לא נדרשות להוכיח טענותיהן וגם העובדת הסוציאלית וגם בית המשפט מתנגדים בכל תוקף לקיים דיון הוכחות.
סעיף 14 בחוק הנוער אומר: "רשאי בית המשפט, לפי בקשת הקטין, האחראי עליו, ידיד, פקיד סעד או כל אדם שהוטלה עליו חובה בהחלטה לפי חוק זה, לשנות החלטה שניתנה לפי חוק זה, להאריך או לקצר תקופת תקפה, לבטלה או לתת הוראות להוצאתה לפועל, ואולם רשאי בית המשפט שלא להיזקק לבקשה כאמור אלא אחת לשלושה חודשים".
כלומר, רשאי כל הורה לבקש בכל שלב ולא פחות מפעם בשלושה חודשים לדון בבקשתו.
אך בפועל זה לא קורה. בית המשפט דוחה על הסף כל בקשה לדיון הוכחות. בכוחות עצמי הוכחתי את הרווחה שוב ושוב והראיתי להם וגם לבית המשפט שאיני נרקומנית אלא אישה נורמטיבית, עובדת ומתקיימת כמו כולם, אך לצערי דיברתי אל אוזניים ערלות.
בוועדת ההחלטה האחרונה נאמר על ידי העובדת הסוציאלית שאני צריכה "טיפול", אך אפילו לא אחת מתוך ה- 20 עובדות סוציאליות שישבו שם לא ידעה איזה, בכדי להמשיך את הסחבת.
במשך חצי שעה ניסו לגבש דעה ואז קבעו: "היא צריכה טיפול עם אימה".
יחסיי עם אימי הם מצויינים וגם אם לא, זה לא עניינו של איש.
הסיבה היחידה שבני עדיין במשפחת אומנה זה כי העובדת הסוציאלית אינה מרוצה מהתנהגותי כלפיה. היא רוצה "לחנך" אותי.
גברת, חטפת לי את התינוק!!!
לאיזה יחס את מצפה?!
חייב להתבצע שינוי חקיקה, שינוי במדיניות הרווחה.
לא יתכן שעובדת סוציאלית תכתוב בתסקיר שקרים ככל העולה על רוחה, תמציא דברים, לא תבקש או תרגיש צורך להוכיח טענותיה – וילדים ייתלשו מביתם.
פקידות סעד ועובדות סוציאליות מתנהלות בצורה שרירותית ונקמנית, הן דוברות דברי שקר ולרוב בתי המשפט מודעים אך בוחרים להתעלם.
הן פועלות מתוך יצר נקמנות ואגו, מתוך אינטרס אישי שלהן להוציא את הילד מהבית.
לא עוד!
לא על חשבון הילד שלי!!!
בביקורים במרכז הקשר, הילד שלי מספר לי שמרביצים לו במשפחת האומנה, שהוא רוצה לבוא איתי הביתה והוא לא מבין למה הוא לא יכול.
בביקור האחרון הילד בכה לעובדת הסוציאלית: "אל תקחו אותי…".
העובדת הסוציאלית סיפרה לי שבלילות בני עדיין בוכה "אמא".
עומדת מולכם אישה שאין לה מה להסתיר. לא צורכת סמים. לא מזניחה. אמא טובה! אפילו בתסקירי הרווחה כתוב שאני אם טובה ושהקשר שלי עם הילד הוא מעולה. הילד שלי סובל, כי הוא רחוק מאמא שלו שאוהבת אותו.
ילד בן 4 ועול של עולם על כתפיו.
מוסר ההשכל שלי הוא שאסור לפנות לרווחה. משרד הרווחה אינו גוף עוזר או תומך, אלא גוף מזיק והורס.

"תחזירו לי את הבת שלי" – תחלואי תאוותן של העובדות הסוציאליות לסחר בילדים

תאוותן של עובדות סוציאליות מרשויות הרווחה לסחר בילדים, והעדר יכולתן לסייע למשפחות בקהילה גורמות להוצאת ילדים בכפייה מבתיהם לשנים ארוכות ורבות. העובדות הסוציאליות מהוות נטל על המשפחה הנאלצת להאבק מולן בבתי משפט להחזרת ילדיהם החטופים. העובדות הסוציאליות משתמשות בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותם בצורה המכוערת ביותר, לתלישת ילדים מהבית, החל מכתיבת תסקירים מכפישים, שימוש בצווים שיפוטיים בשיטת "חותמת הגומי", פתיחת תיקים במשטרה, תיוגיים פסיכיאטריים ועוד.

הכתבה "תחזירו לי את הבת שלי" , ידיעות אחרונות, 5.8.2013 , סמדר שיר , 24 שעות

"יש לי בת ואף אחד לא יגדל אותה במקומי". שלוש שנים אחרי שהתגרשה, התמוטטה ומסרה את בתה לטיפול לשכת הרווחה, מיכל שיקמה את חייה ונלחמת בכל כוחה כדי לזכות מחדש בילדה שלה. המדינה בינתיים לא מאמינה לה שהיא כשירה.

… בשנה הראשונה הועברה יעל (בתה של מיכל) בין כמה מוסדות, שבהם לדברי מיכל, סבלה. … העונשים שהפנימייה הטילה עליה באו על חשבוני. אסרו עליה לצלצל אליי. היא לקחה טלפונים ניידים של חברותיה והצקשרה לשכנה שלי כדי שאף אחד לא יגלה שהיא העזה להתקשר למספר של אמא שלה.

לכתבה המלאה כנסו לקישור.

קישורים:

מדריך הפנימיה החריב את עולמו של בן ה- 13 – מרץ 2013 – הצביעות והאכזריות של רשויות הרווחה ובתי משפט לנוער התולשים בכפייה בדלתיים סגורות, ללא ראיות, ילדים מבתיהם למוסדות כליאה מופרטים, שם הם מופקרים להזנחה התעללות ואונס במשך שנים ואין מושיע…

תחלואי הסחר בילדים ברשויות הרווחה ובתי משפט לנוער – מווסתים ילדים בין פנימיות משיקולים זרים – יוני 2012 – משרד הרווחה מווסת ילדים בין פנימיות משיקולים זרים, פוגע בהם ומרחיק אותם מהוריהם. מדובר בילדה אשר הוצאה בכפייה מידי אמה מאחר ופקידת סעד לחוק הנוער סברה שהאמא אינה מסוגל לגדלה. הילדה הועברה לפנימיה באזור מגורי האם. "מחול השדים" של פקידת הסעד ושופטי הנוער ממשיך והם רוצים להעבירה לפנימיה מרוחקת.

פשעי הרווחה והפסיכיאטריה – לא למהר להוציא ילדים מהבית למוסדות

כשל תכנון ופיקוח של משרד הרווחה – זעקת המדריכים בפנימיית "אשלים" בנגב
עמותת "אור שלום" – תזונה צמחונית רווית שומנים ופחמימות לילדים בסיכון
אלימות מדריכים על ילדים בפנימיית "בית טף" של משרד הרווחה
"תינוק בגולאג ישראלי" – כתבת תחקיר על חטיפת תינוק
משרד הרווחה – כליאת אנשים נורמליים במוסדות למפגרים למשך עשרות שנים – כתבת תחקיר

 משרד הרווחה – כליאת אנשים נורמליים במוסדות למפגרים למשך עשרות שנים – כתבת תחקיר

משרד הרווחה ובתי משפט לנוער מפקירים נערים למעשי סדום ואלימות בכלא אופק – הכתבה מעשי סדום ואלימות: כך חיים הנערים בכלא אופק , מיכאל פרוסמושקין , נובמבר 2012 , mynet – ביצוע מעשי סדום ואונס, עבירות אלימות קשות והתעללות מתמשכת. mynet ו"ידיעות השרון" חושף את עדויותיהם הקשות של נערים הכלואים בכלא "אופק" שבשרון, החושפות מציאות בלתי אפשרית. גורם בכיר בכלא: "אין לאסיר הקטין דרך להיות מוגן". שירות בתי הסוהר: "גילויי האלימות חריגים ומטופלים"…

משרד הרווחה לא הפיק לקחים מדו"ח מבקר המדינה על רשות חסות הנוער – נער בן 13 נכלא למרות שלא ביצע כל עבירה

נשיא בתי משפט לנוער הפורש אברהם שיינפלד מודה על פשעי הרווחה – הפקרת והשחתת קטינים בידי מערכת הרווחה ובתי משפט לנוער מתמשכת – הכתבה הפקרת הקטינים נמשכת , הארץ , יולי 2011 – שופט הנוער הפורש, אברהם שיינפלד, מתח בסוף השבוע ביקורת קשה על טיפול המדינה בנוער בסיכון. "נאלצתי לשלוח נערים בסיכון לכלא בגלל חוסר מקום במוסדות סגורים", אמר לתומר זרחין ("הארץ", 1.7), והוסיף כי זמני ההמתנה של נערים ונערות למוסדות אבחון וטיפול הם מתכון לאסון חברתי. "החברה", ציין השופט, "מתעלמת מהמקרים הקשים ביותר של בני נוער בסיכון"…

התרבות החזירית משרד הרווחה נגד משפחות מוחלשות ועובדי קבלן

המאמר על חשבון הילדים , אור קשתי , הארץ , יולי 2013

בשבועות האחרונים עובד י' ב"תמיכה ביתית". חמש פעמים בשבוע, מהצהריים עד הערב, הוא מטפל בארבעה ילדים ממשפחה שבה ההורים כמעט אינם מתפקדים. הוא מכין להם ארוחת צהריים, עוזר מעט בלימודים, רוחץ ומכין ארוחת ערב. שכרו מסתכם בכ-4,000 שקלים בחודש, שמהם הוא צריך גם לקנות את מוצרי המזון לילדים. האם לקנות בשר פעמיים בשבוע או שמא רק פעם אחת, ואולי בכלל אפשר להסתפק ב”מנה חמה”'? י' אומר שהוא לא חושב על שאלות כאלה.

י' אחראי על הילדים מטעם מחלקת הרווחה המקומית, הכפופה למשרד הרווחה, אותו משרד שפירסם את חוברת ההנחיות שנמסרה לו. ואולם, י' איננו עובד המשרד או הרשות המקומית, אלא מועסק דרך חברת כוח אדם. במשרד הרווחה מיהרו להבהיר, כי התשלום שהוא מקבל "אינו נחשב לשכר" וכי לא מתקיימים ביניהם יחסי עובד ומעביד. יש כ-800 משפחות בכל הארץ, המעניקות "תמיכה ביתית". "זה קצת לא הוגן להעמיד אותנו בדילמה אם להעדיף את טובת הילדים או לנסות ולהשאיר בכיס עוד כמה שקלים", אומר י', "בסופו של דבר, זו החלטה אישית של כל אדם, כי הפיקוח עלינו ממילא לא קיים".

שר הרווחה מאיר כהן - תרבות חזירית משרד הרווחה נגד משפחות מוחלשות ועובדי קבלן

 היום תועלה בכנסת להצבעה הצעת החוק, שיזמה ח"כ זהבה גלאון (מרצ), ואליה הצטרפו 12 ח"כים נוספים, בהם יו"ר הקואליציה, יריב לוין, ויו"ר ועדת העבודה והרווחה, חיים כץ. ההצעה מבקשת לאסור על העסקה קבלנית במשרדי הממשלה ובשלטון המקומי, למעט במקרים חריגים.

התנערות השלטון מאחריות לתנאי ההעסקה של י', ועל הדרך גם מפיקוח על השירות שמקבלים הילדים, איננה יוצאת דופן. כמעט בכל חדר מורים אפשר למצוא סוגים שונים של עובדי הוראה – כאלה שמשכורתם משולמת על ידי משרד החינוך או הרשות המקומית, וכאלה המועסקים על ידי שלל גופים מתווכים, שההצדקה העיקרית לקיומם היא החיסכון הכספי המושג באמצעות פיטורים עונתיים ופגיעה בתנאים הסוציאליים. השבוע, למשל, יצאו למאבק אחיות בתי הספר, שהוותק שהן צוברות מתאפס עם כל סבב של פיטורים והעסקה מחודשת על ידי מעסיק פרטי.

היחס הציני לעובדי הקבלן נחשף במלוא חרפתו בתחום החינוך. כך, למשל, טוען משרד החינוך, כי העובדים ב"תוכנית קרב" אינם אלא "מדריכים", מה שמאפשר להעניק להם שכר ותנאים שונים מאלה של מורים רגילים. מוטב היה שמי שמתיימר לחנך לא ישתמש בטענות כאלה: לא רק שהעבודה בפועל של כ-4,000 העובדים הללו אינה שונה מהותית מזו של עמיתיהם בבית הספר, אלא שהמשרד אף מכיר בה לצורכי הסמכה.

לא מדובר רק בסוגיה מוסרית. המשכורת הנמוכה אינה מאפשרת למורי הקבלן ללמוד ולהתפתח או להשקיע בתלמידים, כשהם עסוקים במרוץ הישרדות, והתוצאה היא חינוך עני. לא בטוח גם שההתמכרות להעסקה קבלנית תהיה חסכונית לנצח: דו"ח שמשרד החינוך גנז, ואשר פורסם לאחרונה ב"הארץ", מזהיר כי המדינה חשופה לתביעות של מורי קבלן, בנושאי שכר ותנאי עבודה כאחד. לפני הבחירות לכנסת, כשהמחאה החברתית עוד הורגשה באוויר, התחייבו ח"כים ממפלגות שונות, בהן כאלה החברות כעת בקואליציה, להילחם בהעסקה קבלנית. אלא שהפרה סיטונית של הבטחות הפכה לעניין שבשגרה. תמיכה בהצעת החוק יכולה להיות התחלה של תיקון.

קישורים:

איציק פרי – יו"ר איגוד העו"ס – עדות עילגת ומזלזלת בבית משפט – 30 אפריל 2012 – איציק פרי יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים הופיע להעיד בבית משפט שלום בתביעה ת"א 24514-10-09 שהוא מנהל כיו"ר האיגוד נגד נפגעים מרשויות הרווחה משום שלטענתו העובדים הסוציאליים חשים פגועים מהביקורת המופנת אליהם…
רשות חסות הנוער לא הפיקה לקחים מדוח מבקר המדינה: בן ה-13 שנכלא כי אין מקום במעון יישלח להוסטל
חברת ה"משקם" של משרד הרווחה – עשרות שנים של ניצול נכים ואנשים עם מוגבלויות
משרד הרווחה – ועד העובדים – ההנהלה – והשיקולים הזרים על גבם של החסויים והאזרחים- מעון "גיל עם"
חשד: מנהלים של מעון לילדים מוגבלים בכפר כנא גנבו מיליונים
ליקויים חמורים בחוות הנוער "שדה בר" – למעלה מעשר שנים הפקירה מדינת ישראל לגורלם עשרות קטינים שנפלטו מבתים קשים – מרץ 2010

עו"ד טלי ברמן מספרת על הוצאת ילדים בכפייה מביתם ומשפחתם

יוני 2011 – השעה האזרחית, רשת א עם יעל צדוק.

עו"ד טלי ברמן מספרת על חטיפת ילדיה של אמא שפנתה לרווחה לבקש סיוע. מדובר באם חד הורית שפנתה ללשכת הרווחה באיזור מגוריה לבקשת סיוע. לאחר יומיים העובדות הסוציאליות מלשכת הרווחה באו ללא הודעה מוקדמת לביתה ולקחו את ילדיה למרכז חירום.

קישורים:

אל תתוודעו לרשויות הרווחה

דע, ביכולתם של העובדים הסוציאליים ברשויות הרווחה לעשות בך ובבני משפחתך כרצונם, אל תתודע להם.

דוגמא 1: עובד סוציאלי לוקח ממכם את ילדכם- צו חירום- חוק הנוער סעיף 11 קובע כי במידה ו"פקיד-סעד סבור כי קטין (ילדכם) הוא נזקק ונשקפת לו סכנה תכופה או שהוא נזקק לטיפול רפואי או אחר שאינו סובל דיחוי, רשאי הוא לנקוט בכל האמצעים הדרושים, לדעתו, למניעת אותה סכנה או למתן אותו טיפול אף ללא הסכמת האחראי על הקטין, ובלבד שלא יוחזק קטין יותר משבוע ימים מחוץ לרשותו של האחראי עליו אלא באישור בית המשפט".

כלומר פקיד הסעד יכול להוציא ילד מביתו ומחזקת הוריו בכל עת שיחפוץ, אם הוא סבור (חושב) כי הילד בסכנה. פקיד הסעד אינו נדרש להציג ראיות או הוכחות כי הילד בסכנה.
לאן לוקח פקיד הסעד את הילד שהוציא מביתו? – חוק הנוער מאפשר לפקיד הסעד להציב את הנער בכל מקום שיראה לנכון ואינו קובע מקום כלשהו.

עובד סוציאלי בלשכת הרווחה יכול לקחת את ילדכם ממכם ללא הסברים ונימוקים, ולהציב אותו היכן שיחפוץ, העו"ס אינו חייב אף לומר לכם היכן הציב את בנכם.

דוגמא 2: בית המשפט מוציא צו לקחת את ילדכם ללא נוכחותכם ו/או ידיעתכם – סעיף 12 בחוק הנוער מאפשר ל"בית המשפט, בהחלטת-ביניים, אף לפני שמיעת הקטין או האחראי עליו ולפני קבלת תסקיר, להורות על נקיטת אמצעים זמניים לגבי הקטין ולאשר אמצעי-חירום שננקטו לגביו על ידי פקיד-סעד; החלטת-ביניים כאמור תפקע כעבור שלושים יום מיום הינתנה אם לא הוארכה תקופת-תקפה כאמור בסעיף 14".
בתי משפט לנוער רואים את המלצותיהם של פקידי הסעד כסוף פסוק ואינם כפופים לבסיס ראייתי כלשהו להוציא את הילד מביתו לחודש או יותר. סעיף 12 בחוק מאפשר לבית משפט לנוער להאריך את הצבת הקטין מחוץ לביתו בחודש נוסף ללא נוכחותו, נוכחות הוריו, או תסקיר כלשהו.
מדובר בסמכויות מרחיקות לכת העומדות בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. יוזכר כי פקיד הסעד הנו עובד עירייה, ולעתים פועל ע"פ שיקולי העירייה.

בית משפט לנוער יכול להורות על לקיחת ילדכם ממכם ע"פ המלצות עובד סוציאלי מלשכת הרווחה, מבלי שאתם או בנכם נוכחים בדיון.

רשויות הרווחה מציבות את הילדים, קשישים במקומות ללא בקרה ופיקוח, מדובר במוסדות ממשלתיים, או מופרטים, משפחות אומנה ואימוצים סגורים (הילד מתנתק מהוריו לנצח). החוסים חסרי אונים במקומות אלו. עו"ד אינם מסוגלים לסייע להגן על זכויותיכם מרשויות הרווחה מאחר וחוק הנוער מחייב את בית המשפט לפעול לפי מה שפקיד הסעד "סבור" (חושב), ואיך אפשר להתגונן מול מחשבות האדם, די אם יאמר פקיד הסעד: "אני חושב שההורים מסוכנים לילד". ע"פ החוק הוא אינו נדרש לנמק מדוע הוא חושב כך.

אל תתוודעו לרשויות הרווחה

קישורים: