לשכת הרווחה כוכב יאיר – פקידת סעד כרמל עמיר – פטרוניזם מלוכלך

 נובמבר 2013 – פקידת הסעד כרמל עמיר מלשכת הרווחה כוכב יאיר מדברת בפטרוניות מול הורה בעת קביעת הסדרי ראיה בינו לילדיו. פקידת הסעד בוררת מילותיו של ההורה כרצונה על מנת לכפות עליו ועל ילדיו הסדרי ראיה כרצונה.להלן פוסט בפייסבוק שנכתב ע"י ההורה בנושא:

רציתי להציג בפניכם צביעותה ופשעיה של פקידת הסעד כרמל עמיר מ"המחלקה לשירותים חברתיים, כוכב יאיר".
באחת הוועדות (בתחילת הדרך, לפני כמעט שנתיים) פק"ס קבעה לילדים הסדרי שהות בין ההורים.
לא אלאה אתכם בהסברים לגבי תבנית הסדרי השהות שהיא קבעה. רק אציין כי בטיעון מופרך ובתעלול מורכב של פק"ס יחד עם האם, קבעה והחליטה פק"ס כי בעוד ששני הבנים ישהו מחצית מהזמן אצל כל הורה (7/7). הרי שהילדה תשהה יום אחד נוסף אל האם (8/6). כלומר שפעם בשבועיים בלבד תהיה הפרדה בין הילדים, בין הבנים לבין אחותם, למשך יום אחד.
ביקשתי מפק"ס, כי בשם ההגינות וכמשקל נגד, הרי שאבקש כי הילדה תשהה גם אצלי פעם אחת לבדה בלי הבנים. כלומר שהילדה תופרד מאחיה לעוד יום אחד בלבד פעם בשבועיים.
וזו הייתה תשובתה:
" … אתה אמרת משהו שאני מסכימה אתו, … שיש קשר מאוד מיוחד בין הילדים שלכם, … ואני התרשמתי … שהקשר הזה מאוד מחזק את שלושתם, … ואני לא רוצה ולא חושבת שלפצל אותם לעוד יום, זה כזה טוב."

כזכור, בהמשך, זה לא מנע מאותה פק"ס להפריד בין הבנים לבין אחותם, הפרדה מוחלטת, נתק מוחלט, כולל אי יצירת כל קשר ביניהם.
מצב המתקיים כבר מזה למעלה משנה, והסוף עדיין לא באופק.

קישורים:

 לשכת הרווחה כוכב יאיר – פקידת הסעד כרמל עמיר בהתקף פסיכוטי צורחת ומאיימת  – ינואר 2012 – לשכת הרווחה כוכב יאיר פקידת סעד כרמל עמיר בעלת סמכויות סטטוטוריות לשפוט להחליט להעניש מאיימת בהתקף פסיכוטי (קריזה) על אבא להעניש אותו משום שלדעתה יש לעשות כן…

 אלימות לשכת הרווחה כוכב יאיר – עו"ס לחוק הנוער אורית בובליל נגד הורים גרושים – אב לא החזיר בתו לבני משפחת האם הנמצאת בחו"ל – נעצר ל- 2 ימים – דברי בלע וזוהמה מפיה של עובדת סוציאלית אורית בובליל עם "הערכות סוציאליות" מתוסבכות ופנטזיונריות מלשכת הרווחה כוכב יאיר הביאה למעצר שווא של אב למשך כל יום כיפור…

פקידת הסעד שירה שביט אורגד מלשכת הרווחה בת ים צועקת באמוק "אני בכלל לא בעסק" – דברי בלע והבלים מפיהן של פקידת הסעד שירה שביט אורגד ונעמי הלימי הדנות בענייני נפשות – האזינו לחקירה של פקידת הסעד שירה שביט אורגד ועובדת סוציאלית נעמי הלימי (עו"ס נעמי הפכה עורה ומתפקדת כפקידת סעד) בלשכת הרווחה בבת ים. פקידות הסעד חוקרות בן של אישה ששלחו אותה לאבחון פסיכיאטרי אצל פסיכיאטר פרטי איתן חבר המוכר להן…

 לשכת הרווחה בת ים – דיווחי השקר של פקידת הסעד שירה שביט אורגד ועובדת סוציאלית נעמי הלימי

פקידת הסעד שירה שביט אורגד מלשכת הרווחה בת ים: מספר רישיון? תברר בירושלים

זוהמת פקידות סעד לסדרי דין – הנייר סופג הכל, הדלתיים סגורות, אין ראיות והשופט חותמת גומי – ספטמבר 2013 – עבודת פקידות סעד לסדרי דין בבתי משפט לענייני משפחה בדלתיים סגורות ללא ראיות, והשופט מקבל הבלי פיהן כסוף פסוק, יצר ממסד דורסני מעליל, מנותק לחלוטין מהביקורת הציבורית ומהמציאות…

שר הרווחה מאיר כהן – דרכי רמיה ואיומים בטיפול בתלונות פשעי משרדו

 משרד הרווחה לא רק מזלזל בפונים אליו באשר לתפקודם של עובדים סוציאליים ופקידי סעד ברשויות המקומיות אלא גם מעליל ומאיים על הפונים. מדיניותו התוקפנית של שר הרווחה מאיר כהן הנה לא להתייחס לסעיפי הפניה ולגופם של דברים אלא להכפיש לאיים וגם לממש את האיומים בדרך של ניתוק ילדים מהוריהם, והצבת הילדים במכלאות משרד הרווחה המופרטות.
להלן אב המתאר את האלימות של שר הרווחה מאיר כהן ואנשי משרדו נגדו ונגד ילדיו עקב פניה בעניינם.

בחודש 03/2013, פניתי הן לכב' שר הרווחה מר מאיר כהן. וכן לחה"כ קארין אלהרר.
(שניהם ממפלגת "יש עתיד". במפלגה זו הגדירו רעיון מעשי – כל מקום יישוב בארץ "משויך" לאחד מתוך 19 ח"כי המפלגה, ה"ממונה" על אותו אזור. ח"כ זו "ממונה" על יישובי).
בפנייה ציינתי באופן כללי כי מח' הרווחה ביישובי מבצעת פשעים של ממש כנגד ילדי, וביקשתי ליתן לי אפשרות להציג בפניהם את הדברים.

כעבור חודשיים, התקבלה תגובת "ראש ענף ועדות ערר ותלונות" במשרד הרווחה.
המכתב מצ"ב, לשיפוטכם.

בשים לב למס' נקודות מעניינות (הודגשו על ידי במכתב):
1) אני מסרב לשתף פעולה עם מעשיהן בעניין ילדיי, והדבר מהווה פגיעה בעובדות שירותי הרווחה … (כן, שמעתם נכון, בעצם סירובי לפגוע בילדיי, הרי שלטעמה של "ראש ענף" זו, הדבר מהווה פגיעה בעו"סיות – עולם הפוך!).
2) לטעמה, אני יכול להמשיך ו"להלשין" עליהן בפני חברת הכנסת (כאשר אני קראתי זאת לראשונה, המחשבה הראשונה שחלפה במוחי גרמה לי להרגיש כמו אותו 'לפלף' ש'בריון-הכיתה' "מרשה" לו להמשיך ולהלשין למורה…).
3) ואחרון חביב, הכחשה מוחלטת מטעם "פקיד הסעד" (מר ציון טוסון המהולל) של עובדה המגובה בראיות ממשיות.
תזכורת:

לשכת הרווחה כוכב יאיר – פקידת הסעד כרמל עמיר בהתקף פסיכוטי צורחת ומאיימת

(ועל זה נאמר: "ציון טוסון, יצאת טַמְבַּל")

שר הרווחה מאיר כהן - דרכי רמיה ואיומים בטיפול בתלונות פשעי משרדו

שר הרווחה מאיר כהן - דרכי רמיה ואיומים בטיפול בתלונות פשעי משרדו

קישורים:

עתירה נגד שר הרווחה מאיר כהן בגין טיוח עבירות משמעת עובדות סוציאליות מלשכת הרווחה בני ברק – מאי 2013 – מדובר באי טיפול בתלונה על עבירות משמעת נגד עובדות סוציאליות מלשכת הרווחה בני ברק – שר הרווחה מאיר כהן מטייח פשעי משרדו. שר הרווחה מאיר כהן ממשיך את המסורת של אי טיפול בעבירות משמעת של עובדים סוציאליים העושים ככל העולה על רוחם נגד אזרחים. שר הרווחה מאיר כהן מסתתר מאחורי חומת ביורוקטיה ואינו מגיב עניינית לפניות בעניין מחדלי עובדים סוציאליים בלשכות הרווחה נגד אזרחים. – שר הרווחה מאיר כהן מבזה את עבודת ועדת סלונים על עבודתם של פקידי הסעד לסדרי דין. הוועדה העירה על מחדל ידוע משרד הרווחה במתן גיבוי מלא לפקידי הסעד בכל תלונה המוגשת נגדם ללא בדיקה עניינית של התלונה…

דוח מבקר המדינה 2013 – משרד הרווחה תולש בכפייה וברמיה ילדים מבתיהם בוועדות החלטה בניגוד לחוק ולנהלים – מאי 2013 – מבקר המדינה ערך במהלך שנת 2012 ביקורת על סדרי עבודתן של ועדות לתכנון טיפול והערכה (ועדות החלטה בלשכות רווחה ברשויות מקומיות) בעניין זכויותיהן של משפחות חלשות בהוצאת ילדים מהם בכפייה…

שר הרווחה מאיר כהן – נער השעשועים של העובדות הסוציאליות – בואו נגלה לכם את מה שמפלגת "יש עתיד" מסתירה מכם – שר הרווחה מאיר כהן מטעם מפלגת יש עתיד הוא כשלון מבטיח – בתקופת כהונתו של מאיר כהן כראש עירית דימונה, דימונה היתה שיאנית המדינה בשיעור הוצאת ילדים מהבית למוסדות. תעודת עניות קשה לתפקודו הגרוע כראש עיריה, והוכחה כי אדם זה משמש מריונטה לידן של עובדות הרווחה…

לשכת הרווחה כוכב יאיר – פקידת הסעד כרמל עמיר בהתקף פסיכוטי צורחת ומאיימת

ינואר 2012 – לשכת הרווחה כוכב יאיר פקידת סעד כרמל עמיר בעלת סמכויות סטטוטוריות לשפוט להחליט להעניש מאיימת בהתקף פסיכוטי (קריזה) על אבא להעניש אותו משום שלדעתה יש לעשות כן.

להלן דברי האב:

18/01/2012, שבועיים בלבד חלפו מאז מח' הרווחה הכניסה רגליה הדורסניות לחיינו ומאז שפקידת הסעד כרמל עמיר ממח' הרווחה בכוכב יאיר כפתה על הילדים הסדרי ראיה נרחבים לאם – שעזבה את הבית.
אותו יום, אחד הילדים נחבט קשות בראשו בביה"ס. הילד התקשר אלי בבהילות וביקש שאגיע דווקא אני לטפל בו לפני שאמו תגיע (כפי שהיה כל השנים). מסתבר שבניגוד לרצונו, מביה"ס קראו דווקא לאם לטפל בו.

אספתי את הילד, הוא נלקח למרפאה, ושוחרר לאחר בדיקות.
בסיום הטיפול ובאופן טבעי לקחתי אותו איתי הביתה.
באותו יום היו הילדים אמורים לעבור לשהות אצל אימם לאחר הלימודים (הסדרי הראיה הוגדרו כך שהילדים עברו עצמאית לאחר סיום הלימודים לבית האחר).
עם הגיע המועד, הילד הפצוע סירב לעבור לבית אמו.
מחוסר ניסיוני ב"ענף", ובתמימותי, פניתי אני מיוזמתי למח' הרווחה בשאלה מה עושים במצב כזה?
לאחר כשעתיים התקשרה פקה"ס כרמל עמיר. סירבה בכלל לשוחח איתי, ופתחה מיד במתקפה.
והנה הוא חלק הארי במתקפתה.

קישורים:

פקידת הסעד שירה שביט אורגד מלשכת הרווחה בת ים צועקת באמוק "אני בכלל לא בעסק" – דברי בלע והבלים מפיהן של פקידת הסעד שירה שביט אורגד ונעמי הלימי הדנות בענייני נפשות – האזינו לחקירה של פקידת הסעד שירה שביט אורגד ועובדת סוציאלית נעמי הלימי (עו"ס נעמי הפכה עורה ומתפקדת כפקידת סעד) בלשכת הרווחה בבת ים. פקידות הסעד חוקרות בן של אישה ששלחו אותה לאבחון פסיכיאטרי אצל פסיכיאטר פרטי איתן חבר המוכר להן…

 לשכת הרווחה בת ים – דיווחי השקר של פקידת הסעד שירה שביט אורגד ועובדת סוציאלית נעמי הלימי

פקידת הסעד שירה שביט אורגד מלשכת הרווחה בת ים: מספר רישיון? תברר בירושלים

זוהמת פקידות סעד לסדרי דין – הנייר סופג הכל, הדלתיים סגורות, אין ראיות והשופט חותמת גומי – ספטמבר 2013 – עבודת פקידות סעד לסדרי דין בבתי משפט לענייני משפחה בדלתיים סגורות ללא ראיות, והשופט מקבל הבלי פיהן כסוף פסוק, יצר ממסד דורסני מעליל, מנותק לחלוטין מהביקורת הציבורית ומהמציאות…

אלימות לשכת הרווחה כוכב יאיר – עו"ס לחוק הנוער אורית בובליל נגד הורים גרושים – אב לא החזיר בתו לבני משפחת האם הנמצאת בחו"ל – נעצר ל- 2 ימים – דברי בלע וזוהמה מפיה של עובדת סוציאלית אורית בובליל עם "הערכות סוציאליות" מתוסבכות ופנטזיונריות מלשכת הרווחה כוכב יאיר הביאה למעצר שווא של אב למשך כל יום כיפור…

לשכת הרווחה כוכב יאיר – זוהמת פקידות סעד לסדרי דין: הנייר סופג הכל, הדלתיים סגורות, אין ראיות והשופט חותמת גומי

אשר גרוניס - מדיניות מריונטיות להבלי פיהן של עובדות סוציאליות בדלתיים סגורות ללא ראיות

ספטמבר 2013 – עבודת פקידות סעד לסדרי דין בבתי משפט לענייני משפחה בדלתיים סגורות ללא ראיות, והשופט מקבל הבלי פיהן כסוף פסוק, יצר ממסד דורסני מעליל, מנותק לחלוטין מהביקורת הציבורית ומהמציאות.
מערכת הרווחה הפכה להיות מפלצת, ארגון פשע פרוע הסוחר בילדים ומשפחות, והורס משפחות.

להלן קטע מתסקיר עובדת סוציאלית לסדרי דין מלשכת הרווחה כוכב יאיר שבו היא מנצלת קשר טוב בין אחים להעליל נגד האבא כי הוא יזם את הקשר נגד האם ולכן יש להפריד בין האחים.

עובדת סוציאלית לסדרי דין מנצלת קשר טוב בין אחים להעליל נגד האבא ולהפריד בין האחיםלהלן דברי האב כפי שפורסם בפייסבוק:

העו"ס מודה כי קיים קשר הדוק בין האחים. ובכל זאת, כיצד היא מסבירה את החלטתה לנתק ביניהם?

הנה התשובה:
"לא ברור אם קשר זה עם הקשר ההדוק בין האחים מיטיב אתם" (העברית העילגת – במקור) וכן כי הקשר ביניהם "(פוגע) ביכולת לקיים נפרדות, משימה התפתחותית חיונית של גיל ההתבגרות".

אתם הבנתם את זה? לטעמה של עו"ס זו, קשר הדוק בין אחים פוגע בהתפתחותם!!!
על פי הגיון מעוות זה, יש להפריד בין כל אחים קרובים. גם במשפחות שלא התפרקו…

לקרוא, ולא להאמין!

קישורים:

האמא ל' עדיין אינה רואה את ילדיה – כישלון קונספציית "טובת הילד" – השופט נפתלי שילה – אוקטובר 2010 – מדובר באם חד הורית ל' אשר ילדיה נלקחו למרכז חירום בינואר 2009 מאחר ופקידת הסעד לחוק הנוער הייתה סבורה כי הילדים בסיכון. בעוד האמא ל' מתחננת בוועדת החלטה בלשכת הרווחה גבעתיים כי ילדיה לא ילקחו ממנה, יצאו עובדות סוציאליות לבית הספר ולגן הילדים ולקחו את ילדיה למרכז חירום שם שהו חצי שנה…

שופט תחת השפעת פקידת סעד – השופט נפתלי שילה אינו מאפשר לילדים לפגוש את אימם למעלה משנה בתואנה שלא עברה בדיקות שהומלצו ע"י פקידת הסעד – יוני 2010 – שופט בית משפט לענייני משפחה ברמת גן נפתלי שילה אינו מאפשר לילדים לראות, ו/או לדבר עם אימם כבר למעלה משנה מאחר וטרם ביצעה "בדיקות שהומלצו על ידי פקידת הסעד". מדובר באישה עובדת, מתפרנסת בכבוד מימים ימימה, ללא הרשעה פלילית כלשהי, ואשר ביצעה ע"פ בקשת פקידות הסעד בדיקות שונות במכוני מסוגלות הורים, פסיכיאטר מחוזי, ונמצאה כשירה וטובה…

סגן נשיא בית משפט לענייני משפחה שופט שמואל בוקובסקי: הליך מופקר ואלים במינוי אופוטרופוס לאישה – מדובר ב”ביקור בית” שערכו פקידת הסעד שירה שביט אורגד ועובדת סוציאלית נעמי הלימי לחסויה כבת 60, במסגרת הליך מינוי אפוטרופוס לחסויה, כחודש לאחר שהשופט שמואל בוקובסקי מינה מינוי זמני אפוטרופוסים לחסויה, מבלי ששמע את דעתה, אם היא מסוגלת להבין בדבר, וניתן לברר דעתה. המינוי בוצע ללא תצהיר של פקידת סעד. בבקשת המינוי היה רשום כי אחד מבניה מתנגד למינוי. יש לציין כי אפילו לא נכלל סל טיפול לאישה שחירותה ורכושה נשללו ממנה. בוקובסקי הוציא צו השולל את חירותה ורכושה של האישה. כתוצאה מהצו של בוקובסקי חייה של האשה נהרסו, תוך חודש הפכה להיות שבר כלי, ירדה במשקל 10 ק"ג תוך חודש עיניה בלטו והיו מפוחדות…

שמואל בוקובסקי – מינוי אפוטרופוס חיצוני מופרט לאישה בגוף וברכוש תוך הורדת רמת חייה ופגיעה ביכולותיה הקוגנטיביות – ינואר 2007 – בג"צ 10404/06 – שופט בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון, שמואל בוקובסקי נשוי לפקידת סעד לחוק הנוער מיכל מילשטיין בוקובסקי ואשר שימש כ- 11 שנה במחלקה המשפטית במשרד הרווחה, הוא אחד מאדריכלי מדיניות משרד הרווחה המאופיינת בתרבות שקר, סחר בילדים וקשישים, עבודה פרועה ללא סדרי דין, ללא ראיות מאחורי דלתיים סגורות בבתי משפט, תוך פגיעה חמורה בגופם ונפשם של פרטים ומשפחות…

אלימות לשכת הרווחה כוכב יאיר – עו"ס לחוק הנוער אורית בובליל נגד הורים גרושים – אב לא החזיר בתו לבני משפחת האם הנמצאת בחו"ל – נעצר ל- 2 ימים

לשכת הרווחה רעננה - עובדת סוציאלית לחוק הנוער אורית בובליל - אלימות ביורוקרטית נגד הורים וילדים
זוהמה ודברי בלע נגד אב ובנותיו – "הערכות סוציאליות"
מתוסבכות ופנטזיונריות

דברי בלע וזוהמה מפיה של עובדת סוציאלית אורית בובליל עם "הערכות סוציאליות" מתוסבכות ופנטזיונריות מלשכת הרווחה כוכב יאיר הביאה למעצר שווא של אב למשך כל יום כיפור. ספטמבר 2013 – אב גרוש הנמצא בסכסוך משמורת על ילדיו לא החזיר את בנותיו לבני משפחת האם השוהה בחופשה בחו"ל, ונעצר ל- 2 ימים (ערב יום כיפורים) על הפרת הוראה חוקית לפי סעיף 287 א' לחוק.

לדברי עו"ד ליאור לב, סניגורו של האבא, מדובר בעבירת עוון שאינה מגלה עילת מעצר. מדובר במעצר שווא של האבא, שכן משמורת ניתנה בידי האם ששוהה כעת בחו"ל ולא בידי משפחת האם. עו"ד לב שהגיע הערב (15.9.13) לבימ"ש לעניני משפחה ראשל"צ לדון על שחרור האבא מהמעצר מסר, כי הוא בטוח שהשופט ישחרר את מרשו ויקבע כי מדובר בהליך בלתי חוקי של מעצר שווא.
התובע טען בפני לורי שם טוב ומר בן יששכר, כי אם האבא ישוחרר, משמורת הילדים עלולה לעבור לידיו שכן האמא שוהה בחו"ל, ולכן הם מעדיפים להשאיר את האבא במעצר עד שהאמא תחזור מחו"ל. שיקול זה הינו זר לחלוטין על פי חוק העונשין והכללים המקובלים למעצר, משום שאין קשר בין מעצר למשמורת ילדים.
אל הדיון הלילי הגיעו עשרות הורים המשתייכים לארגון א' זה אבא, התנועה למען עתיד ילדינו וערוץ 10, שמגלים עניין רב בנושא, שכן אם ימשך מעצר השווא, המשמעות הינה כי כל הורה אשר לא החזיר את ילדיו בתום הסדרי הראיה בזמן, עלול למצוא עצמו במעצר ממושך משיקולים זרים כאלו ואחרים.

*** השופט החליט לשחרר את האבא ממעצר וקבע בהחלטתו כי באולם קיימת נוכחות חברתית רבה של תומכים באבא.

תגובת האבא צ.ר.:

צ' חברים יקרים.

אין לי מילים להודות על התמיכה המדהימה לה זכיתי

.לא היה לי מושג על שמתארגן.

כאשר הובאתי לאולם, ולראשונה קלטתי את מבטו של חברנו אמיר שיפרמן, המחשבה הראשונה שחלפה בראשי, באופן אינסטינקטיבי, הייתה כי הוא ככל הנראה נמצא שם דרך מקרה.

אך כאשר הבחנתי בעוד חבר, ועוד אחד ועוד אחד, וכולם עם חולצות הלוגו "א' זה אבא" דימיתי כי אני חולם, אך אט אט חילחלה להכרתי ההבנה כי כולם נמצאים כאן למעני.

ויודגש, לבד מאשר את אמיר שיפרמן, כל שאר החברים היו זרים לי לגמרי.

אין לתאר את עוצמת ההרגשה בידיעה כי קבוצה נכבדה כזו של אנשים זרים לי לגמרי עזבה הכול ובאה לתמוך בחבר לצרה באישון לילה ובמוצאי יום הכיפורים (מה עוד שבהמשך הוברר לי כי אלו הנוכחים באולם הינם רק קצה הקרחון וכי מחוץ לאולם ממתינים עוד עשרות חברים!).

אין כל ספק כי תמיכתכם ונוכחותם הייתה לה השפעה אדירה על כב' השופט ועשתה את שלה.

יישר כוח!!!

תודה רבה ענקית לכולם!!!

כולי תקווה כי לא יהיה בכך צורך, אך ובאם חלילה מי מחברנו ימצא עצמו זקוק לתמיכה כזו או אחרת, הרי שאני הנני הראשון המחויב להיות שם לתמוך ולסייע.

תודה ענקית כמובן גם לחברנו עו"ד ליאור לב, אשר למרות וטרם זכה לראות ממני אגורה שחוקה אחת בתמורה לסיועו בכלל מאבקיי המשפטיים, הרי שמגויס הוא לסייע לי בכל דרך שבידו, ונוכחותו וטיפולו גם בהליך זה עשו את שלהם.

למעוניינים, תקציר האירועים: בתי הצעירה, בת 8.4 כיום, מוחזקת כבת ערובה ע"י אימה, ובתמיכת פושעות הרווחה. ה

אם מונעת מזה למעלה ממחצית השנה מהילדה כל קשר עימי ו/או עם שני אחיה המתגוררים עימי.

בשבוע האחרון שהתה האם בחו"ל לרגל עסקיה, ולמרות זאת סירבה לאפשר לילדה לשהות איתי ועם אחיה, והפקידה את הילדה אצל זרים ואצל סבתה.

הילדה, מיוזמתה, יצרה קשר עם אחד מאחיה, יידעה אותו על כי אמורה היא לשהות אצל סבתה, ותיאמה אתו בריחה ממנה!

מן המובן כי לאחר שברחה ביקשה ממני לאסוף אותה.ועל כך, ועל כך בלבד, משטרת ישראל העמידה מחוז שלם על הרגליים במאמצים לאיתורי.

לאחר שנודע לי על סד"כ הכוחות המחפשים אחריי, יצרתי מיוזמתי קשר עם מפקד תחנת המשטרה המקומית והסגרתי עצמי עם הילדים שלושתם.ועל כך נעצרתי למשך יום הכיפורים.

מצ"ב כאן מקטע מפרוטוקול הדיון בו מתייחס כב' השופט הן לטענותיה המגוחכות של העו"ס ביחס ל"מסוכנותי" לכאורה, והן ביחס לחשיבותה של תמיכתכם בי בעצם נוכחותכם באולם ביהמ"ש.

לסיום, ובאם מי מכם המעוניין לחוש באיזה אב המדובר ומיהם אותם ילדים/אחים ביניהם הפרידה עו"ס זו, הרי שמוזמן הוא להציץ ולסקור תמונותיי כאן בפרופיל הפייסבוק שלי.

יישר כוח!

תודה רבה ובוקר טוב.

בית המשפט קבע כי עו"ס אורית בובליל, בחרה לפעול בניגוד לדין בתסקירה ולא היתה קיימת עילת מעצר:
"אין חולק כי לחשוד אין עבר פלילי. עיקר הבקשה נסמכת על הודעתה של הגב' בובליל שהינה עו"ס לחוק הנוער, אשר לטענתה יכול החשוד לפגוע בקטינה, באמה ובגורמי הטיפול. לטענת הגב' בובליל, הסיכון הנובע מהחשוד מאחר והוא ללא מקורות הכנסה, ללא רשת תמיכה ומוכן ללכת עם עמדתו עד הסוף ואינו משתף פעולה עם גורמי הרווחה.
דלות אמצעים, ככל שיש כזו, אינה סיבה למעצר. באשר לרשת חברתית תומכת, הרי שאולם בית המשפט מלא בחברים המוכנים לערוב לחשוד ולפקח עליו וכך גם אחיו. משכך, דומה שרשת חברתית מסייעת תומכת קיימת.
גם אם החשוד אינו משתף פעולה עם גורמי הרווחה וסבור שעמדתו היא הנכונה, הרי שעד היום, את המחלוקות שיש לו עם אותם גורמים, הוא תעל למאבק משפטי. זכותו של אדם לסבור שהוא צודק ולא להסכים עם הגורמים המטפלים. התוצאה של חוסר שיתוף פעולה עם גורמים האמורים לטפל בקטינים, אינה מעצר.
לא זו אף זו, כאשר התבקש החשוד להביא את הקטינה לתחנת המשטרה, הוא עשה כן לאלתר. הסנגור המלומד ביקש לשאול את נציג המשטרה אם הקטינה ביקשה להישאר עם אביה ולא לחזור לבית הסבתא או האם. נציג המשטרה הודיע שהקטינה לא נשאלה דבר בעניין זה וכי הדבר אינו מעלה ואינו מוריד מבחינת האישומים התלויים ועומדים נגד החשוד. יתכן שמבחינת האישומים, אין חשיבות לשאלה אם הקטינה מבקשת להיות במשמורת האב. אולם יש לכך חשיבות בכל הנוגע לשאלת המסוכנות."
ארגון א' זה אבא - ילדים לא מתגרשים מאבא - מתייצבים לתמוך באבא הנמצא במעצר שווא

ארגון א' זה אבא – ילדים לא מתגרשים מאבא – מתייצבים לתמוך באבא הנמצא במעצר שווא
P1010461
משמרות מחאה א' זה אבא – ילדים לא מתגרשים מהורים
  

קישורים:
סגנון הטומאה של סימונה שטיימנץ – פקידת סעד ראשית לסדרי דין נגד מוסד המשפחה – יוני 2103 – אחד הכלים המרושעים של עובדת סוציאלית לדיכוי והרס הקשר המשפחתי הוא התשה בירוקרטית בבתי משפט המסבות למשפחה נזקים נפשיים, פיסיים וכלכליים. פקידת סעד סימונה שטיימנץ משתמשת ב"יעילות" מרושעת בכלי מזוהם זה נגד האמא ל' שאינה רואה את בנה הבכור בן ה- 10 מזה 4 וחצי שנים, ואת בנה בן ה-8 מזה כשנתיים שעה בשבוע במרכז קשר כשנתיים לאחר שלא ראתה אותו שנתיים…

סימונה שטיימנץ מבליטה ישבנה בפרהסיה – פינק פלויד "חזירים" – פברואר 2013 – פקידת סעד ראשית לסדרי דין סימונה שטיימנץ, אשר שופטי בתי משפט לענייני משפחה רואים בהבלי פיה סוף פסוק מבליטה בעזות ישבנה בפרהסיה בתמונה עם עמיתותיה פקידות סעד ועובדות סוציאליות. פקידת הסעד סימונה שטיינמץ הנה סמכות מקצועית סטטוטורית בענייני משפחה הכולל ניתוק ילדים מביתם ומשפחתם, ללא ראיות, בדלתיים סגורות, כליאת קשישים בבתי אבות תוך נישולם מרכושם לאפוטרופסים בניגוד לרצונם ורצון משפחתם. סימונה שטיינמנץ לא ישמה המלצות ממסקנות חמורות של ועדת סלונים נבו שחשף ליקויים מהותיים בעבודתם של פקידי סעד לסדרי דין ובתי משפט לענייני משפחה

גיא שמיר קורא לסימונה שטינמיץ להחזיר את הילדים החטופים – דצמבר 2012 – פקידת סעד ראשית לסדרי דין סימונה שטינמיץ מנחה מקצועית של פקידות סעד לסדרי דין העובדות ברשויות המקומיות בענייני משפחה בקהילה. מדובר בפקידות העובדות ללא סדרי דין, ללא ראיות, בדיוני בתי משפט לענייני משפחה בדלתיים סגורות. זוהי שיטת עבודה מתואמת בין צמרת משרד הרווחה והרשות השופטת ומהווה קרקע פוריה לשחיתות וגזל אזרחים מוחלשים…