בית שבתאי לוי – פגיעה בפרטיותם וכבודם של משפחות

אוקטובר 2015 – בית שבתאי לוי בחיפה – משרד הרווחה ומוסדותיו מפקירים פרטיותם וכבודם של משפחות: בית שבתי לוי חיפה – שומר מחזיק בקלסר המכיל את כל פסקי הדין וההחלטות שניתנו בדלתיים סגורות בבתי משפט לענייני משפחה ונוער בניגוד לחוק
הטיפול הסוציאלי החולני של משרד הרווחה: בשלב הראשון הוא תולש ילדים מביתם ומשפחתם בדלתיים סגורות, ללא ראיות ובקלות יתרה שומר על החיסיון מול ההורים בתואנה כי זה חשוב לטובת הילד. מאידך, התיקים החסויים של המשפחות והילדים מוצגים לעיני כל, לעובדי חברת אבטחה של מוסדות הרווחה, לרבות בית שבתי לוי, והמאבטח מעיין בתיקים אלו, כאילו הוא השופט או ב"כ אחד מבעלי הדין, על מנת לקבל החלטה האם למסור את הילד לאימו, או להשאירו נעול במוסד.

זהו ביזיון שאין כמותו! שלא קיים אפילו במדינות אפילות. זוהי הפרה חוקתית בוטה של חוק כבוד יסוד אדם וחירותו, חוק הגנת הפרטיות, חוק הנוער וחוק בתי משפט לענייני משפחה.
המוסד מהלך אימים על המשפחות, לבל יפצו פיהם, מאחר והם יכולים להשיג כל חוות דעת מומחה נגד המשפחות והילדים, ולקבל אישור של פקידת סעד ובתי משפט, עבור כל חוות דעת, להחריב חיי המשפחה והילדים.
המשפחות הם בני ערובה של הרווחה ומוסדותיה. צפו בסרטון זה כיצד יאן, שומר חברת אבטחה פרטית מעיין בפרוטוקולים חסויים שניתנו בדלתיים סגורות.

עו"ס ליאורה דיקשטיין לשכת הרווחה רעננה – הומור לעגני ומזללזל בדרי רחוב – פורים 2012

מרץ 2012  – ההומור השחור במסיבת פורים בלשכת הרווחה רעננה. עו"ס ליאורה דיקשטיין מציגה דר רחוב (הומלס) עם שלט עליו כתוב: "אין לי קסף לטרופות אין לי קסף לעוכל תאזרו לי ולילדים שלי מי שלא שם שקל מניאק".

עו"ס ליאורה דיקשטיין מציגה באופן שקרי ובוטה את ההומלס כאנלפבית ומקלל

ההומור של לשכת הרווחה רעננה ועו"ס ליאורה דיקשטיין מראה את התפיסה המעוותת והעילגת של עובדות סוציאליות כדוגמתה נגד דרי רחוב. נשאלת השאלה, עם יחס כזה מזלזל לבריות כיצד יוכלו לסייע לדרי הרחוב ולבצע עבודתם עבור המשכורת שהם מקבלים.

%d7%9c2
עו"ס ליאורה דיקשטיין לשכת הרווחה רעננה – הומור לעגני ומזללזל לדרי רחוב – פורים 2012
%d7%9c3
עו"ס ליאורה דיקשטיין לשכת הרווחה רעננה – הומור לעגני ומזללזל לדרי רחוב – פורים 2012

משרד הרווחה – הפתרון הסופי לבעיית הקשישים חוסים ודרי רחוב

אוגוסט 2015 – מדובר בתזכיר חוק ההגנה על חוסים (תיקונים שונים), התשע"ה- 2015 של משרד הרווחה (בתיה ארטמן) ליתן סמכות לפקידות סעד על חוסים בצווי חירום במעמד צד אחד ללא ראיות. משרד הרווחה גם מבקש בהצעת החוק כי הדיון בענייני החוסים יתנהל בבית משפט לענייני משפחה, כלומר בדלתיים סגורות הרחק מהביקורת הציבורית

מדובר בעדכון הצעת חוק הגנה על חוסים שיכלול:

1. הרחבת סמכויות פקיד הסעד להוצאת חוסה בכפייה בצו חירום (של פקיד הסעד) במעמד צד אחד מביתו ומשפחתו או ממקום הימצאו לבית חולים בסיוע משטרה.
2. העברת הסמכות לטיפול בחוק מבית משפט השלום לבית משפט לענייני משפחה בדלתיים סגורות הרחק מהביקורת הציבורית.
3. הרחבת המינוח חוסה גם גם לדרי רחוב.

הוצאת אדם מביתו ומקום הימצאו, בכפייה ועל לא עוול בכפיו הנה פגיעה חמורה בעקרונות היסוד של כל מדינה לרבות מדינה דמוקרטית ופגיעה חמורה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

ע"פ החוק המוצע יכול להוציא פקיד הסעד בצו חירום שהוא מוציא במעמד צד אחד אם הוא "סבור כי נשקפת לחוסה סכנה תכופה וכי למניעת אותה סכנה יש להעבירו בדחיפות לטיפול רפואי".

נשאלת השאלה אם אותו אדם, חוסה, הוא צלול מדוע יוציא אותו פקיד סעד בכפייה ממקום הימצאו בצו חירום בעוד בתי המשפט פועלים בלילה במתכונת חירום, ומדוע תתנהל הפגיעה החמורה בכבוד האדם וחירותו בדלתיים סגורות. ומדוע לא ימציא פקיד הסעד ראיות בטרם יטול זכויות האדם.

מדובר בהתנהלות אלימה ודורסנית במחשכים של משרד הרווחה לתלישת אנשים שגורלם לא שפר להם להעברתם בכפייה ל"בתי חולים" שם יולעטו  בסמים פסיכיאטריים עד יומם האחרון.
משרד הרווחה רוצה לקבור את התנהלותו האלימה נגד החוסים מאחורי הדלתיים הסגורות של בתי המשפט לענייני משפחה.

פקידי הרווחה ברשויות המקומיות ובמשרד הרווחה – הפרת זכויות האדם, כבודו, וחירותו

זכויות האדם, הילד, הקשיש, או החוסה, הוא ערך מופר על ידי פקידי הרווחה. זוהי גם הסיבה שבמדינות המערב קיים חוק זכויות הילד מזה שנים אך בישראל הוא לא קיים.

זכויות קטין/קשיש יחייב את מערך הרווחה לנקוט פעולות בסיסיות לטובת הקטינים אשר מערך הרווחה אינו מסוגל ואינו מעוניין לבצע אותם, זכויות אדם גם אינם עולים בקנה אחד עם השיקולים הזרים במדיניות משרד הרווחה.

.

מימוש זכותם של ילדים לקשר עם הוריהם, ולפעולות למימוש זכותם לגדול עם הוריהם

לא ברורים מהם הקריטריונים לקריעת ילד ממשפחתו, ומהי חובת המדינה על מנת למנוע את המעשה האכזרי והמזיק הזה. פקידי הסעד של הרשות המקומית יעדיפו להוציא את הילד מביתו כי כך תתנער את העירייה מאחריותה לסייע במסגרת הקהילה.

במסמך: מסגרות להשמת ילדים בסיכון של מרכז למחקר בכנסת נכתב: 'לדברי מר מוטי וינטר, ראש השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה, חלוקה זו של התקציב (רב התקציב מוקצה לפנימיות במקום לטיפול בקהילה) יוצרת עיוות מתמשך, אידאולוגי וכלכלי, במדיניות הטיפול בילדים בסיכון. לעומת מדינות אחרות, המקצות את רוב התקציב לילדים בסיכון לשירותים קהילתיים, ורק את מיעוטו לפנימיות, בישראל קיים "לחץ תמידי להגדיל את מספר המכסות לפנימיות – מרשויות מקומיות, מפוליטיקאים, מגורמים שונים – ואף פעם אין כסף לשירותי תמיכה בקהילה, כך שאין לנו ברירה אלא לשלוח ילדים לפנימיות כדי להרחיק אותם מסכנה".'

כלומר קריעת הילד מביתו הנה ע"פ אינטרסים של רשויות מקומיות, פנימיות, מכסות, פוליטיקאים, וגורמים שונים, ולא ע"פ קריטריונים מקצועיים ברורים. יש לציין כי המדובר בענייני נפשות, קריעת ילד מביתו ומשפחתו הופך אותן ואת משפחתו לנמנים באוכלוסיות הרגישות, שבורים פיסית, נפשית, כלכלית, ומורלית.

.
ישראל בפיגור במימוש זכויות ילדים בעולם המערבי

אחריותו של מערך הרווחה לדאוג לטובת ילדי ההשמה החוץ ביתית, ובכלל זה החובה להעמיד לכל ילד מסגרת השמה מתאימה.
לקטינים הנמצאים במסגרת ההשמה החוץ ביתית ע"פ צו בית משפט אין זכויות: לא מוגדר מהו סל המזון הבסיסי אותו אמורים הילדים לקבל, לא מוגדר סדר יומם, כמה ילדים ילונו בחדר אחד, ובאיזה טווח גילאים, ועוד.

ילדים נשלחים לעתים למסגרות שלא מתאימות להם כלל. ידוע כי משרד הרווחה שולח ילדים במצוקה לכלא "אופק" שבשרון, כתחליף לסידור מגורים. לדברי עורכת הדין מהסנגוריה הציבורית, תרצה קינן: "יש אפילו מקרה חריג של נער בן כ-15 מנתניה שטיפלתי בו, שהיה בכלא 'אופק' ארבעה חודשים תמימים, כי במשרד הרווחה טענו שאין להם מקום עבורו".

בימים אלו מתעדכן חוק הנוער, כליאתו של ילד מתחת לגיל 14 בבית כלא "אופק" עד תום ההליכים, תהיה מעשה לא חוקי. משרד הרווחה עשה כל שביכולתו למנוע זכותם של נערים מתחת לגיל 14 לא להישלח לכלא.
לדברי מקדם החוק בכנסת, השר לשעבר מטעם סיעת המפד"ל, יצחק לוי: "כבר בזמן הדיונים לחוק, אנשי הרווחה התנגדו לחוק ואמרו לנו שאין להם מספיק מקומות להחזקת הילדים, אבל אני המשכתי לקדם את החוק כפי שהוא. זה, כי אני מקווה שהחוק החדש ילחץ לשינוי המצב בו נערים צעירים נשלחים לבית כלא, רק כי אין להם מקום אחר להיות בו".
.
מנגנוני מעקב ובקרה שתכליתם לקדם את ילדי ההשמה החוץ ביתית בכל עת
ברגע שהוצא הילד מביתו למסגרת השמה חוץ ביתית, הוא חסר אונים, אין לו למי לפנות במידה ואנשי המסגרת אליה נשלח אינם ממלאים את חובתם כלפיו.
הכשל בפיקוח בקרה ומעקב הנו מערכתי במשרד הרווחה ואינו ייחודי למסגרות ההשמה החוץ ביתית: משרד הרווחה אינו ממלא את חובתו ע"פ חוק בטיפול משמעתי בעובדים סוציאליים, תלונות על פקידות סעד לא מטופלות. דו"ח מבקר המדינה לשנת 2008 מצא ליקויים קשים בפיקוח על פנימיות ומעונות רשות חסות הנוער, מבקר המדינה הציג בדוח שנת 2008 כי משרד הרווחה אינו ממלא חובתו ע"פ חוק הנוער לביצוע מעקב אחר בוגרי המעונות רשות חסות הנוער וליווים, דוח מבקר המדינה 2008 העיר על ליקויים בפיקוח על המעונות לאנשים עם פיגור שכלי.
.
דוח ועדת ורד סלונים נבו לבדיקת תפקודן של של פקידות הסעד לסדרי דין מצאה ליקויים מהותיים בעבודתן. בתי משפט לענייני משפחה ונוער רואים בהמלצותיהן של פקידות הסעד כסוף פסוק. הוועדה המליצה על מינוי אומבודסמן חיצוני לביקורת על פעולותיהן של פקידות הסעד. שר הרווחה יצחק (בוז'י) הרצוג, ומנכ"ל משרדו דחו את המלצת הוועדה.
.
כבוד האדם, חירותו, וכיבוד רצונו
בסיפורה של הקשישה שרה כהן, רודפות פקידות הסעד של עיריית תל אביב אחריה על מנת למנות לה אפוטרופוס, ולהשים אותה בבית אבות, שם היא מקבלת "טיפול תרופתי" שאינה זקוקה לו. פקידי עירייה אלו לא בוחלים לבוא בליל הסדר בליווי שוטרים חמושים על מנת לקחת את הקשישה לבית האבות. הפקידים אפילו מסתירים מקרוביה של שרה את מקום הימצאה על מנת שיוכלו ל"טפל" בה ללא הפרעה.
ארבע פסיכיאטריים שבדקו את שרה כהן, וקבעו כי צלולה לחלוטין לא סיפקו את העובדות הסוציאליות תאבות הכבוד, היוקרה, והבצע של עיריית תל אביב.
רדיפתן האובססיבית של הפקידים הסוציאליים של עיריית ת"א תוך הפרה בוטה של זכויות אדם, מוסברת בלחצים/ שיקולים זרים של גורמים פרטיים וממסדיים במנגנון הרווחה הכושל.
פקידות הסעד הן עובדות עירייה ובתור שכאלה הם פועלות בראש וראשונה לנער את העירייה מאחריות לסייע לקשישה.
בנוסף קיימים לחצים של בתי חולים גריאטריים לבצע ניסויים בקשישים אלו כפי שמתברר בכתבה על כתבי אישום נגד שישה רופאים מבית החולים הגריאטרי הרצפלד – קפלן בגדרה.
שיקול זר נוסף הוא לחצים של תאגידים של אפוטרופוסים הרוצים קשישם עם נכסים. ידועה פרשת החשד על תאגיד האפוטרופסות דורי דורות, שהוציא כספי חסויים שלא כדין.

.
סוף דבר
חוק זכויות הקטין/חוסה מנוגד למדיניות משרד הרווחה. במשרד הרווחה חוששים מפיקוח ובקרה על פעולותיהם. מדיניותו של משרד הרווחה דומה להתנהגותו של גוף עסקי מונופוליסטי המתנגד בתוקף לרגולציה, הכופה על "לקוחותיו" באמצעות צווים שיפוטיים, להגיע למסגרות ההשמה החוץ ביתית, ו/או לקבל טיפולים אחרים ע"פ שיקוליו הזרים.
התנגדותו הנחרצת של משרד הרווחה לזכויות אדם, וביקורת על פעולותיו מעלה ספק בקשר לכוונותיו: טובת האזרח, או תאוותנות בלתי נלאית לפרנסת עובדיו, עמיתיו, ומסגרות ההשמה החוץ ביתית, על גבו של האזרח.

קישורים: