האם העובדת הסוציאלית יכולה לחקור את בני ללא רשותי?

gucs, xumhtkh, - jehr, hkshoהאם העובדת הסוציאלית יכולה לחקור את בני ללא רשותי?

התשובה היא כן. העובדת הסוציאלית בדרך כלל תנסה לחקור את הילד שלך ללא ידיעתך. העובדות הסוציאליות ירצו לחקור את הילד לפני ידיעת ההורה כדי למנוע ממנו הזדמנות להנחות אותו לפני החקירה, לספר לו מה לומר (במקרה הטוב) או להזהיר אותו.
העובדת הסוציאלית תנסה לחקור את הילד בבית הספר, מעונות יום, גני ילדים וכדו', העובדים במוסדות אלו מחויבים לשתף פעולה עם העובדות הסוציאליות.

מה אם אני מואשם לשווא?

אם ההורה מואשם לשווא בהתעללות או הזנחה הוא ודאי נסער מהעובדה שעובדת סוציאלית תחקור את בנו ללא ידיעתו אך העובדת הסוציאלית תנסה לאתר התעללות חבויה כזאת שאף אחד לא יכול לראות או להוכיח, מלבד שיחה עם הילד. ברוב המקרים ההורה יוצא זכאי מהתעללות או הזנחה בהליך הפלילי אך בכל זאת הילדים מטופלים ע"י הרווחה כגון הוצאתם מחזקת ההורים משום שהעובדת הסוציאלית סבורה כך.

מה אם אני לא מסכים שהילד שלי יחקר ע"י עובדת סוציאלית?

אם אתה מסרב שהבן שלך יחקר אתה יכול לומר זאת לבית הספר או גן הילדים ואז העובדת הסוציאלית יכולה להשתמש בכך כעילה להוצאת צו בית משפט לחקור את הילד במרכז חירום או מקום אחר. אי שיתוף פעולה עם העובדת הסוציאלית החוקרת את המקרה שלך עלול לעורר חשדה מדוע אתה מסרב לשתף פעולה, או כאי הסכמה ל"טיפול" שהעובדת הסוציאלית סבורה שילדך זקוק לו, וזה עלול לשמש את העובדת הסוציאלית כעילה לבקשת צו בית משפט.

האם העובדת הסוציאלית יכולה לחקור את הבן שלי בבית שלי?

אם עובדת סוציאלית רוצה לחקור את הילד בבית שלך, היא חייבת לבקש את רשותך. היא לא יכולה לדבר עם הילד שלך בבית שלך עם אתה נוכח ללא הסכמתך. אם אתה אומר לא, היא לא תנהל את החקירה בבית שלך.

מה אם הילד שלי לבד בבית?

אם הילד שלך לבד בבית, העובדת הסוציאלית לא יכולה לדבר איתו אבל זה משתנה לפי הנסיבות. ילד לא יכול לתת לעובדת סוציאלית רשות להיכנס לבית, אבל אם הילד לבד בבית וזה סכנה לעצמו או לאחרים, המשטרה תהיה קשר וכל הצדדים יכולים להיכנס לבית שלך.

משרד הרווחה מפקיר ילדים לחקירות משטרה ליליות ללא הוריהם, וללא עו"ד בניגוד לחוק ולנהלים

חקירות ללא הורים, בשעות הלילה וללא עו"ד , שמעון כהן, ערוץ 7 , י"ד באייר תשע"ד, 14/05/14

מבקר המדינה מציג נתונים מדאיגים על הפרת זכויותיהם של קטנים במשטרה. ב-3,200 תיקים לא מימשו הקטינים את הזכות להיוועץ בסנגור.

דו"ח מבקר המדינה שמתפרסם היום (רביעי) מגלה ליקויים חמורים בהתנהלות המשטרה בחקירות קטינים.

המבקר מגולל שורה ארוכה של ליקויים ובהם ניתן למצוא כי "מתוך 221 התיקים שנדגמו שבהם חקירת הקטינים נעשתה ללא נוכחות הורים, כ-33% מתייחסים לקטינים בני 15-12. מהמדגם ניתן להסיק שבלמעלה מ-1,000 תיקי מעצרים חקירת הקטינים בגילים אלה התקיימה ללא נוכחות הורים, אף שמדובר בגילים צעירים מאוד שבהם נוכחות מבוגר חיונית".

עוד מציין המבקר כי "מהמדגם ניתן להסיק שבכ-3,200 תיקי מעצרים לא מימשו הקטינים את הזכות להיוועץ בסנגור לפני החקירה, ובכ-2,100 תיקים הדבר נעשה אף בלי שיש אסמכתה לוויתור זה מצד הקטין".

כמו כן קובע המבקר כי "אף שחוק הנוער קובע שקטין לא ייחקר בשעות הלילה, מהמדגם ניתן להסיק שבכ-1,600 תיקי מעצרים התקיימה החקירה בשעות הלילה. במרבית תיקי המדגם אמנם יש אישורים לחקירה בלילה אך הם אינם מנומקים ואינם מפרטים מה הייתה העילה לשימוש בחריג המצדיק חקירה בלילה. במצב זה מתיקי המדגם לא ניתן ללמוד באיזה מקרים נעשה שימוש בחריגים שהתיר החוק".

בסעיפי הסיכום של פרק זה כותב המבקר כי "ממצאי דוח זה מעידים שההוראות בתיקון 14 לחוק הנוער לא הוטמעו דיין בעבודת משטרת ישראל, ונמצאו מקרים רבים שבהם זכויות הקטינים הופרו בעת חקירתם במשטרה. במרבית תיקי המעצרים חסר מידע לגבי טיב הטיפול בקטין ולא ברור אם הוא נעשה בהתאם להוראות הדין. במצב זה לא ניתן לקיים פיקוח ובקרה על תיקי החקירות".

"משטרת ישראל נדרשת לפעול לאלתר בהתאם לתיקון 14 לחוק הנוער, ולהטמיע את הוראותיו בכל תחנות המשטרה. עליה לוודא שבכל המקרים תתבצע הודעה להורים; שחקירת הקטינים תתבצע בנוכחות הורה או קרוב אחר; שההודעה לקטינים על זכויותיהם תהיה מלאה ומובנת להם; שחקירתם תהיה בשעות היום ולא בלילה, ותיעשה בידי חוקר נוער. אף שהמשטרה עשתה כברת דרך בכל הקשור להליכים הננקטים נגד קטינים, עליה לעשות בדק בית מחודש, לפעול לכך שתיקי המעצרים יכילו מידע מלא על פרטי החקירה, לרבות הקביעה באיזה שלב הקטין הוגדר כעצור, לרענן את ההנחיות ולוודא שהתפיסה הגלומה בתיקון 14 לחוק הוטמעה בכל תחנות המשטרה ושזכויות הקטינים נשמרות".

באשר להליכים החלופיים להליך הפלילי שמפעילה המשטרה מציין המבקר כי התכניות הקימות להסטת הטיפול בקטין ממסלול ענישה למסלול שיקום מטפלות במספר קטן מאוד של קטינים. "על המשטרה להמשיך וליזום תכניות חלופיות רחבות שיתאימו לכמה שיותר קטינים, כדי שמספר הקטינים שישתתפו בהן יגדל באופן ניכר", חותם המבקר.